Davet

Sayın Meslektaşlarım,

Oküloplastik Cerrahi Birimi olarak; 8 Mayıs 2022 Pazar günü “Okülofasyal Bölgede Estetik Tedaviler” başlıklı Beceri Aktarım Kursunu (BAK) Ankara TODEM’de gerçekleştireceğiz. Kursumuz Göz Hastalıkları uzmanlık eğitimini bitirmiş veya tamamlamak üzere olan oküloplastik cerrahiye ilgi duyan meslektaşlarımıza açıktır.

Kursumuzun didaktik bölümünde konusunda deneyimli oküloplastik cerrahi biriminde görevli meslektaşımız cerrahi dışı perioküler gençleştirme ve estetik uygulamalarına yönelik Botulinum toksin ve dolgu uygulamalarının yanında bu bölgeye yönelik fonksiyonel ve estetik cerrahi konularında teorik ve pratik eğitim vereceklerdir. Kursun ilk kısmında teorik olarak programda başlıkları verilen konularda teorik bilgi, ikinci yarısında ise yine bu konulara yönelik video sunumları ile interaktif pratik eğitim verilecektir. Toplantıya 28 katılımcı kabul edilecek ve her çalışma grubu istasyonlarda gruplar halinde rotasyon yapacaktır.

Oküloplastik Cerrahi Biriminin BAK programına katılmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basmanız gerekmektedir. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.

Bu projenin gerçekleşmesinde değerli katkılarını sunacak konuşmacılarımıza ve TODEM Koordinatörlüğü ve Türk Oftalmoloji Derneği Yönetimine teşekkürü borç biliriz.

Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 08 Mayıs 2022 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD OPC Birimi TODEM Ankara’ da gerçekleştireceği Fizikil BAK programına davet ediyor ve sizlerle buluşmayı heyecanla bekliyoruz.


Sevgi ve Saygılarımızla,
Prof. Dr. Bülent Yazıcı
TOD OPC Birimi Başkanı,
BYK adına


Invitation

Dear Colleagues,

As the Turkish Ophthalmology Association (TOA) Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (TSOPRS); On Sunday, May 8, 2022, we will hold the Skill Transfer Course titled "Aesthetic Treatments in the Oculofacial Region" at Ankara TODEM. Our course is open to colleagues who have completed or are about to complete their Ophthalmology residency training and are interested in oculoplastic surgery.

In the didactic part of our course, our colleague working in the oculoplastic surgery unit, who is experienced in his field, will provide theoretical and practical training on non-surgical periocular rejuvenation and aesthetic applications, Botulinum toxin and filling applications, as well as functional and aesthetic surgery for this region. In the first part of the course, theoretical information on the topics given in the program will be given, and in the second half, interactive practical training will be given with video presentations on these subjects. 28 participants will be accepted to the meeting and each working group will rotate in groups at the stations.

To join the TOA Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (TSOPRS) Skills Transfer Course you need to click the "Online Registration" button on the registration page. Those who are eligible to participate will be notified by e-mail.

We would like to thank our speakers and TODEM Coordinatorship and the Management of the Turkish Ophthalmology Association for their valuable contributions to the realization of this project.

We invite our colleagues who are interested in the subject to the TOA Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery Skill Transfer Course program that we will organize on May 8, 2022 and look forward to meeting you.


With our love and regards,
On behalf of the Executive Board,
Prof. Dr. Bülent Yazıcı
Chair of TOA Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (TSOPRS)