Davet

Sayın Meslektaşlarım,

Oküloplastik Cerrahi Birimi olarak; 21 Mart 2020 Cumartesi saat 13.00-18.00 arasında didaktik ve 22 Mart 2020 Pazar günü, 09.00-16.00 saatleri arasında uygulamalı bölüm olmak üzere Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak olarak İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesinde “Kapak Hastalıkları- Oküloplastik Cerrahi Kadavra Kursu” başlıklı Beceri Aktarım Laboratuvarı (BAL) gerçekleştireceğiz. Kursumuz Göz Hastalıkları uzmanlık eğitiminde 3. ve 4. Yıl asistanlarımız ile uzmanlık eğitimini bitirmiş ve oküloplastik cerrahiye ilgi duyan meslektaşlarımıza açıktır.

Kursumuzun didaktik bölümünde kapak hastalıklarında patofizyoloji, muayene teknikleri ve tedavi planları teorik olarak anlatılacaktır. Diğer günde ise insan kadavraları üzerinde uygulamalı eğitim verilecek ve katılımcılara cerrahi anatomi, teknikler anlatılacaktır. Toplantıya 22 katılımcı kabul edilecek ve her kadavra üzerinde 2 katılımcı ve eğitmenlerimiz çalışacaktır.

Oküloplastik Cerrahi Biriminin Kadavra kursuna katılmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basmanız gerekmektedir. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.

Saygılarımızla,

Prof.Dr.Ferda Çiftçi
Oküloplastik Cerrahi Birimi Adına


Invitation

Dear Colleagues,

As TOA Society of of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery , a Skill Transfer Wetlab titled "Eyelid Diseases - Oculoplastic Surgery Cadaver Course"will be held in Bahçeşehir University in Istanbul, on March 21, 2020, between 13:00 and 18:00, as a didactic and on March 22, 2020, , between 09:00 and 16:00, as practical.

Our course is open to our colleagues who have completed their specialty education with our 3 and 4 year assistants in ophthalmology and are interested in oculoplastic surgery.

In the didactic part of our course, pathophysiology, examination techniques and treatment plans will be explained theoretically. On the other day, practical training on human cadavers will be given and the participants will be told about surgical anatomy and techniques. 22 participants will be accepted to the meeting and 2 participants and trainers will work on each cadaver.

In order to participate in the cadaver course of the Oculoplastic Surgery Unit, you must click the "Online Registration" button on the registration page. Those who qualify will be notified by e-mail.

Sincerely,

Ferda Çiftçi, MD