Davet

Sayın Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu (ORR) Birimi'nin düzenleyeceği ‘TOD - ORR 25. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu’muza sizleri ORR birimi adına davet etmekten onur duyarım.

ORR Birimimizin 12 yıldır yüz yüze gerçekleştirdiği ‘Uygulamalı Esat Işık’ kurslarımızın 21, 22, 23 ve 24. sünü geçtiğimiz 2 yılda pandemi koşulları nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirmiştik. Uygulamalı olarak fiziksel koşullarda gerşekleştirmeyi planladığımız bu kursumuzda sizlerle tekrar birarada olmaktan mutluyuz

‘ORR 25. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu'muzda eğitmenlerimizin öğretmeyi hedeflediği becerilerin kazandırılmasını temel alacak şekilde toplam 9 odada eğitim verilecektir. Her odada eğitim süresi 60 dakika olup, kursun verimli geçmesi ve ideal etkileşimli-uygulamalı beceri aktarımını gerçekleştirebilmek için odalarda kursiyer sayısı sınırlı tutulacağından kursa başvuru sırasına göre 54 kişi kabul edilecektir.

Kursumuzda farklı odalarda, oftalmolojinin en temel konuları olan; temel refraksiyon, skiyaskopi, görme eşelleri, optik cihazlarla refraksiyon muayenesi, heteroforya ve binoküler görme muayenesi, gözlük camlarının özellikleri, az görme ve re/habilitasyonunda temel ve ileri yöntemler gibi pek çok konu, konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından sizlere aktarılacaktır.

İçeriği yoğun bir kurs olması nedeniyle, katılımcılarımızın kurstan önce kendilerine ulaştırılacak bilgi notlarını okuyarak gelmeleri kursun daha etkileşimli bir ortamda geçmesini sağlayacak ve kursun verimini arttıracaktır. Ayrıca, birim kitabımıza (‘Optik Refraksiyon, Rehabilitasyon Temel Bilgiler’ TOD Eğitim yayınları No: 12 2010) ve Mart 2017 tarihli kursumuza ait video kayıtlarına (TOD TV https://todakademisi.com/) erişebilir ve kurs öncesi kursun verimini arttıracak kaynaklar olarak kullanabilirsiniz.

İki gün sürecek olan Uygulamalı Beceri Aktarım Kursumuzun gerçekleşmesinde büyük fedakarlık ve yoğun emek harcayarak bilgi ve deneyimleri ile değerli katkılarını sunacak eğitmenlerimize şimdiden çok teşekkür ederim.

Hepimiz için keyifli ve verimli bir kurs olmasını diliyor, ve ORR ‘25. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Beceri Aktarım Kursu’muza tüm meslektaşlarımızı davet ediyorum.


Sevgi ve saygılarımla,
Dr. Sedef KUTLUK
TOD ORR Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

It’s my great honor to invite you to the '25th Esat Işık Optic, Refraction and Low Vision Rehabilitation Skill Transfer Course', on behalf of the Turkish Ophthalmological Association (TOA) – Society of Optics, Refraction and Low Vision Rehabilitation (TSORR).

The 21st, 22nd, 23rd and 24th 'Esat Işık skill transfer courses', which have been organized by TSORR for the past 12 years, were conducted virtually last 2 years due to the Covid-19 pandemic. We are thrilled to conduct our course in person this year.

The '25th Esat Işık Optic, Refraction and Low Vision Rehabilitation Skill Transfer Course' will consist of 9 rotating back-to-back 60-minute sessions. In order to allow for the interactivity needed for skill transfer, the participant number for each session will be limited and 54 total attendees will be admitted on a First-come, First-served basis.

Our sessions will cover several fundamental topics of ophthalmology, all taught by trainers who are experts in their fields: the principals of refraction, sciascopy, vision charts, refraction examination with optic devices, binocular vision examination, using prisms for diagnosis and treatment, spectacle lens properties, basic and advanced methods on low vision rehabilitation.

Due to the content-heavy nature of our virtual skill transfer course, we suggest that the participants read the handouts provided to them in advance in order to maximize the efficiency of the training. We also recommend that you check out TOA-TSORR’s book (‘Optik Refraksiyon, Rehabilitasyon Temel Bilgiler’ TOD Eğitim yayınları No: 12 2010) and the video recordings of the ‘Esat Işık course’ from March 2017 (TOD TV https://todakademisi.com/).

I would like to extend my thanks to our trainers, who will conduct 2 days of cumulative 10-hour sessions, for their generosity and effort, in advance.

I look forward to seeing everyone at what we all hope will be an enjoyable and productive course, and once again cordially invite you to our ‘25th Esat Işık Optic, Refraction and Low Vision Rehabilitation Skill Transfer Course, on behalf of TOA-TSORR.


Best Regards,
Sedef KUTLUK, MD
Chair of TOA Society of Optics, Refraction and Low Vision Rehabilitation (TSORR)