Davet

Sayın Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği’nin değerli üyeleri,

Türk Oftalmoloji Derneği Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu birimi olarak Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (TCOD) Merkez Yönetim Kurulu’nun desteği ile TCOD üyeleri için 10 Eylül 2023 tarihinde tarihinde sanal ortamda düzenleyeceğimiz ‘’Temel Optik ve Refraksiyon, Gözlük Verme Becerisini Geliştirmek’’ konulu Sanal Beceri Aktarım Kursuna davet etmekten onur duyarım.

Kursumuzun programı ORR birimi aktif üyelerinin değerli katkıları ile düzenlenmiş olup, kursumuzda eğitmenlerimizin öğretmeyi hedeflediği becerilerin kazandırılmasını temel alacak şekilde, toplam dört odada eğitim verilecektir. Her odada eğitim süresi 60 dakika olup, kursun verimli olması ve ideal etkileşimli beceri aktarımının gerçekleştirilebilmesi için odalarda kursiyer sayısı 8 ile sınırlı tutulacak ve kursa başvuru sırasına göre 32 kişi kabul edilecektir. Toplantı dili İngilizce olacaktır.

Kursumuzda, oftalmolojinin en temel konusu olan ve günlük pratiğimizde en çok uyguladığımız temel refraksiyon muayenesi, skiyaskopi, optik cihazlarla refraksiyon değerlendirilmesi, gözlük deneme setinin en yararlı kullanımı, görme eşelleri ve kırma kusurunu belirlemede görme keskinliği ölçümü, binoküler ve monoküler refraksiyon testleri, rahat bir gözlük kullanımı için klinikte kolay uygulanan testlerle refraksiyon ve en uygun gözlüğü verebilme becerimizi geliştirme konularında uzman eğitmenlerimiz tarafından sizlere tecrübeleri aktarılacaktır.

Sanal ‘Beceri Aktarım Kursu’muzun planlanması ve gerçekleşmesinde bilgi ve deneyimleri ile değerli katkılarını sunacak eğitmenlerimize şimdiden çok teşekkür ederim.

Günlük pratiğimizde en sık kullandığımız ve oftalmolojinin temelini oluşturan refraksiyon muayene testlerinin klinik pratikte uygulanmasına ve gözlük verme becerimizi geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan, yoğun bilgi ve tecrübe paylaşımının olacağı ‘Beceri Aktarım Kursu’muza katılımınızdan mutluluk ve onur duyacağız.


Sevgi ve saygılarımla,
Dr. Vildan Öztürk
TOD Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Başkanı


Invitation

Dear members of the Turkish Republics Ophthalmology Society (TROS),

It’s my great honor to invite you to the ‘Virtual Skill Transfer Course –Basic Optics and Refraction, Developing Eye-Glasses Prescription Skills’ on behalf of the Turkish Ophthalmological Association (TOA) – Society of Optics, Refraction and Low Vision Rehabilitation (TSORR) which is made possible by the great support of Turkish Republics Ophthalmology Society Administrative Board.

The program of our virtual course has been made with the valuable contributions of the ctive members of TSORR.The course will consist of 4 rotating back-to-back 60-minute applied sessions. To allow for the interactivity needed for skill transfer, the participant number for each small group session will be limited to 8 and 32 total attendees will be admitted on a first-come, first-served basis.The course will be conducted in english. Our sessions will cover main topics of ophthalmology, all taught by trainers who are experts in their fields: the principals of refraction, sciascopy, vision charts and evaluation of visual acuity, refraction examination with optic devices, monocular and binocular refraction tests, fine tuning of refraction and glasses with tests that are easy to apply in the clinic for clear vision and comfortable use of glasses.

I would like to extend my thanks to our trainers, for their generosity and effort, in advance. We will be happy and honored by your participation in our skill transfer course, which is prepared for the application of the refraction tests used most frequently in our daily practice and form the basis of ophthalmology, in clinical practice and where we will share intensive knowledge and experience.


Best Regards,
Vildan Öztürk, MD
Chair of TOA Society of Optics, Refraction and Low Vision Rehabilitation (TSORR)