Davet

Sayın Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu (ORR) Birimi'nin düzenleyeceği ‘TOD - ORR 28. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu’muza sizleri ORR birimi adına davet etmekten onur duyarım.

İlkini 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz Uygulamalı Esat Işık Kursu'muzun 28.sında sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyacağız.

Kursumuzda, belirlenen öğrenme hedeflerine yönelik becerilerin kazandırılması için 9 odada dönüşümlü olarak eğitim verilecektir. Her odada eğitim süresi 60 dakika olup, etkileşimli-uygulamalı beceri aktarımını gerçekleştirebilmek için kursiyer sayısı odada 6 kişi olacak şekilde sınırlı tutulmuştur. Bu nedenle kursa başvuru sırasına göre 54 kişi kabul edilecektir.

Oftalmolojinin en temel konuları olan; temel refraksiyon, skiyaskopi, görme eşelleri, optik cihazlarla refraksiyon muayenesi, heteroforya ve binoküler görme muayenesi, gözlük camlarının özellikleri, az görme ve re/habilitasyonunda temel ve ileri yöntemler gibi pek çok konu, konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından sizlere aktarılacaktır.

İçeriği yoğun bir kurs olması nedeniyle, katılımcılarımızın kurstan önce kendilerine ulaştırılacak bilgi notlarını okuyarak gelmeleri kursun daha etkileşimli bir ortamda geçmesini sağlayacak ve kursun verimini arttıracaktır. Ayrıca, birim kitabımıza (‘Optik Refraksiyon, Rehabilitasyon Temel Bilgiler’ TOD Eğitim yayınları No: 12 2010) ve Mart 2017 tarihli kursumuza ait video kayıtlarına (TOD TV https://todakademisi.com/) erişebilir ve kursun verimini arttıracak kaynaklar olarak kullanabilirsiniz.

Bu kursların düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı başta TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla olmak üzere, TOD MYK üyelerine, merkezi tüm imkanları ile kurs için düzenleyen, ev sahipliğimizi yapan Doç. Dr. Esra Şahlı’ya, emekleri için tüm merkez çalışanlarına, kursun düzenlenmesindeki katkıları için ORR Birim Sekreterimiz Prof. Dr. Haydar Erdoğan’a, ORR BYK üyelerine ve kursların gerçekleşmesinde büyük fedakarlık gösterip, yoğun emek harcayarak bilgi ve deneyimlerini heyecanla paylaşan eğitmenlerimize çok teşekkür ederim.

Kursumuza tüm meslektaşlarımızı davet eder, verimli bir kurs dilerim.


Sevgi ve saygılarımla,
Dr. Vildan Öztürk
TOD ORR BYK Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

It’s my honor to invite you to the '28th Esat Işık Optic, Refraction and Low Vision Rehabilitation Skill Transfer Course', on behalf of the Turkish Ophthalmological Association (TOA) – Society of Optics, Refraction and Low Vision Rehabilitation (TSORR).

We will be delighted to be with you in the 28th of 'Esat Işık Course, the first of which was held in 2011.

The 28th Esat Işık Course, will consist of 9 rotating back-to-back 60-minute sessions. In order to allow for the interactivity needed for skill transfer, the participant number for each session will be limited and 54 total attendees will be admitted on a first-come, first-served basis.

Our sessions will cover several fundamental topics of ophthalmology, all taught by trainers who are experts in their fields: the principals of refraction, sciascopy, vision charts, refraction examination with optic devices, binocular vision examination, using prisms for diagnosis and treatment, spectacle lens properties, basic and advanced methods on low vision rehabilitation.

Due to the content-heavy nature of our course, we suggest that the participants read the handouts provided to them in advance in order to maximize the efficiency of the training. We also recommend that you check out TOA-TSORR’s book (‘Optik Refraksiyon, Rehabilitasyon Temel Bilgiler’ TOD Eğitim yayınları No: 12 2010) and the video recordings of the ‘Esat Işık course’ from March 2017 (TOD TV https://todakademisi.com/).

I would like to thank TOA President Prof. Dr. Huabn Atilla, TOA Administrative Board Members, Assoc. Prof. Dr. Esra Şahlı, staff, Prof. Dr. Haydar Erdoğan and TSORR Executive Board Members for the contribution in organizing the course and last but not least, our trainers who have made great sacrifices and worked hard to share their knowledge and experience with enthusiasm in the realization of the courses.

I look forward to welcoming all our colleagues to 28th Esat Işık Course, on behalf of TOA-TSORR.


Best Regards,
Vildan Öztürk, MD
Chair of TSORR