Davet

Değerli meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu (ORR) Birimi’nin düzenleyeceği ikinci ‘Gözlük verme becerisini geliştirmek’ konulu ‘Beceri Aktarım Kursu’muza, sizleri ORR Birimi adına davet etmekten onur duyarım.

Uygulamalı olarak gerşekleştirilecek olan kursumuzun programı ORR birimi aktif üyelerinin değerli katkıları ile düzenlenmiş olup, kursumuzda eğitmenlerimizin öğretmeyi hedeflediği becerilerin kazandırılmasını temel alacak şekilde, toplam 4 odada eğitim verilecektir. Her odada eğitim süresi 50 dakika olup, kursun verimli geçmesi ve uygulamalı olarak en ideal etkileşimli beceri aktarımının gerçekleştirilebilmesi için odalarda kursiyer sayısı 8 ile sınırlı tutulacak ve kursa başvuru sırasına göre 32 kişi kabul edilecektir.

Kursumuzda, oftalmolojinin en temel konusu olan ve günlük pratiğimizde en çok uyguladığımız temel refraksiyon muayenesi, skiyaskopi, optik cihazlarla refraksiyon değerlendirilmesi, gözlük deneme setinin en yararlı kullanımı, görme eşelleri ve kırma kusurunu belirlemede görme keskinliği ölçümü, binoküler ve monoküler refraksiyon testleri, rahat bir gözlük kullanımı için klinikte kolay uygulanan testlerle refraksiyon ve en uygun gözlüğü verebilme becerimizi geliştirme konularında uzman eğitmenlerimiz tarafından sizlere uygulamalı olarak aktarılacak ve katılımcıların testleri uygulaması sağlanacaktır.

Kursa katılacak meslektaşlarımızın, kurstan önce Birim kitabımızdan (‘Optik Refraksiyon, Rehabilitasyon Temel Bilgiler’ TOD Eğitim yayınları No: 12 2010) ilgili bölümleri okuyarak gelmeleri, kurs süresince etkileşimi ve kursun verimini arttıracaktır.

Uygulamalı ‘Beceri Aktarım Kursu’muzun planlanması ve gerçekleşmesinde bilgi ve deneyimleri ile değerli katkılarını sunacak eğitmenlerimize şimdiden çok teşekkür ederim.

Günlük pratiğimizde en sık kullandığımız ve oftalmolojinin temelini oluşturan refraksiyon muayene testlerinin klinik pratikte uygulanmasına ve gözlük verme becerimizi geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan, yoğun bilgi ve tecrübe paylaşımının olacağı ‘Beceri aktarım kursu’muza katılımınızdan mutluluk ve onur duyacağız.


Sevgi ve saygılarımla,
Dr. Vildan Öztürk
TOD Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

It’s my great honor to invite you to the second ‘Skill transfer Course - Developing Eye-glasses Prescription Skills’ on behalf of the Turkish Ophthalmological Association (TOA) – Society of Optics, Refraction and Low Vision Rehabilitation (TSORR).

The program of our hands-on course has been made with the valuable contributions of the active members of TSORR and the 'Developing the skill of prescribing glasses - Skill Transfer Course' will consist of 4 rotating back-to-back 50-minute applied sessions. To allow for the interactivity needed for skill transfer, the participant number for each session will be limited to 8 and 32 total attendees will be admitted on a first-come, first-served basis.

Our sessions will cover main topics of ophthalmology, all taught by trainers who are experts in their fields: the principals of refraction, sciascopy, vision charts and evaluation of vial acuity , refraction examination with optic devices, monocular and binocular refraction tests, fine tuning of refraction and glasses with tests that are easy to apply in the clinic for clear vision and comfortable use of glasses.

It will increase the interaction and efficiency of the applied course if our attendees read the relevant sections from the book (‘Optical Refraction, Rehabilitattion Fundamentals’ TOA Educational publications No: 12 2010, https://todakademisi.com/) before the course.

I would like to extend my thanks to our trainers, for their generosity and effort, in advance.

We will be happy and honored by your participation in our skill transfer course, which is prepared for the application of the refraction tests used most frequently in our daily practice and form the basis of ophthalmology, in clinical practice and where we will share intensive knowledge and experience.


Best Regards,
Vildan Öztürk, MD
Chair of TOA Society of Optics, Refraction and Low Vision Rehabilitation (TSORR)