Davet

Sayın Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu (ORR) Birimi'nin düzenleyeceği ‘TOD 24. Esat Işık Etkileşimli Sanal Kursu’muza sizleri ORR birimi adına davet etmekten onur duyarım.

ORR Birimimizin 11 yıldır yüz yüze gerçekleştirdiği ‘Uygulamalı Esat Işık’ kurslarımızın 21, 22 ve 23.sünü geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirdik. Bu kurslardaki olumlu geri bildirimler ve sanal kurslarımızın devam etmesi talepleri gelmesi üzerine, bu yıl yüz yüze uygulamalı kurslarımıza ilaveten sanal kursları da programımıza ekleme kararı aldık ve ‘24. Esat Işık Sanal Etkileşimli Kursu’muzu 5-6 Mart 2022’de yapmayı planladık.

‘24. Esat Işık Etkileşimli Sanal Kursu’muzda, eğitmenlerimizin öğretmeyi hedeflediği becerilerin kazandırılmasını temel alacak şekilde toplam 9 odada eğitim verilecektir. Her odada eğitim süresi 50 dakika olup, kursun verimli geçmesi ve sanal ortamda daha ideal etkileşimli beceri aktarımını gerçekleştirebilmek için odalarda kursiyer sayısı sınırlı tutulacağından kursa başvuru sırasına göre 66 kişi kabul edilecektir.

Kursumuzda farklı odalarda, oftalmolojinin en temel konuları olan; temel refraksiyon, skiyaskopi, görme eşelleri, optik cihazlarla refraksiyon muayenesi, heteroforya ve binoküler görme muayenesi, gözlük camlarının özellikleri, az görme ve re/habilitasyonunda temel ve ileri yöntemler gibi pek çok konu, konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından sizlere aktarılacaktır.

İçeriği yoğun bir kurs olması nedeniyle, katılımcılarımızın kurstan önce kendilerine ulaştırılacak bilgi notlarını okuyarak gelmeleri kursun daha etkileşimli bir ortamda geçmesini sağlayacak ve kursun verimini arttıracaktır. Ayrıca, birim kitabımıza (‘Optik Refraksiyon, Rehabilitasyon Temel Bilgiler’ TOD Eğitim yayınları No: 12 2010) ve Mart 2017 tarihli kursumuza ait video kayıtlarına (TOD TV https://todakademisi.com/) erişebilir ve kurs öncesi kursun verimini arttıracak kaynaklar olarak kullanabilirsiniz.

İki gün toplam 10 saat sürecek olan Sanal Etkileşimli Beceri Aktarım Kursumuzun planlanması ve gerçekleşmesinde büyük fedakarlık ve yoğun emek harcayarak bilgi ve deneyimleri ile değerli katkılarını sunacak eğitmenlerimize şimdiden çok teşekkür ederim.

Sağlıkla, bir arada, yüz yüze gerçekleştirebileceğimiz uygulamalı kurslarımızda en kısa zamanda görüşebilmeyi diliyor ve ‘24. Esat Işık Etkileşimli Sanal Beceri Aktarım Kursu’muza tüm meslektaşlarımızı davet ediyorum.


Sevgi ve saygılarımla,
Dr. Sedef KUTLUK
TOD ORR Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

It’s my great honor to invite you to the '24th Esat Işık Virtual Interactive Skill Transfer Course', on behalf of the Turkish Ophthalmological Association (TOA) – Society of Optics, Refraction and Low Vision Rehabilitation (TSORR).

The 21st, 22nd and 23rd 'Esat Işık skill transfer courses', which have been organized by TSORR for the past 11 years, were conducted virtually this year due to the Covid-19 pandemic. We received a great deal of positive feedback and several requests to continue the virtual courses in addition to the in-person ones. Encouraged by this input, we will conduct the '24th Esat Işık Virtual Interactive Course' on March 5-6, 2022.

The '24th Esat Işık Virtual Interactive Skill Transfer Course' will consist of 9 rotating back-to-back 50-minute virtual sessions. In order to allow for the interactivity needed for skill transfer, the participant number for each session will be limited and 66 total attendees will be admitted on a First-come, First-served basis.

Our sessions will cover several fundamental topics of ophthalmology, all taught by trainers who are experts in their fields: the principals of refraction, sciascopy, vision charts, refraction examination with optic devices, binocular vision examination, using prisms for diagnosis and treatment, spectacle lens properties, basic and advanced methods on low vision rehabilitation.

Due to the content-heavy nature of our virtual skill transfer course, we suggest that the participants read the handouts provided to them in advance in order to maximize the efficiency of the training. We also recommend that you check out TOA-TSORR’s book (‘Optik Refraksiyon, Rehabilitasyon Temel Bilgiler’ TOD Eğitim yayınları No: 12 2010) and the video recordings of the ‘Esat Işık course’ from March 2017 (TOD TV https://todakademisi.com/).

I would like to extend my thanks to our trainers, who will conduct 2 days of cumulative 10-hour sessions, for their generosity and effort, in advance.

I look forward to better days where we can safely get together in-person for the TSORR applied course; and once again cordially invite you to our '24th Esat Işık Virtual Interactive Skill Transfer Course', on behalf of TOA-TSORR.


Best Regards,
Sedef KUTLUK, MD
Chair of TOA Society of Optics, Refraction and Low Vision Rehabilitation (TSORR)