Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Yürütme Kurulu olarak 1 Ekim 2023 tarihinde İstanbul TODEM’de düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursunda (BAK) birlikte olmayı umut ediyoruz.

Oküler travması olan hastayla karşılaşıldığında medikolegal açıdan dikkat edilmesi gereken noktalar, göz kapakları ve göz çevresi anatomisiyle ilgili bilgi paylaşımı sonrasında kapak, lakrimal sistem yaralanmaları olan hastanın değerlendirilmesi ve tedavisiyle ilgili, konusunda tecrübeli meslektaşlarımızdan videolar eşliğinde pratik bilgiler edinebileceğiniz bir kurstur. Ayrıca orbita yaralanmasıyla karşı karşıya kaldığımızda atılması gereken temel adımlar, cerrahi endikasyon koyma ve hasta takibiyle ilgili faydalı bilgiler edinme olanağı bulacaksınız. Konular kısa sunumlar halinde anlatıldıktan sonra, küçük gruplarda fotoğraf ve videolarla konuların cerrahi prensiplerini interaktif ortamda konular tekrar ele alınacaktır.

Saygılarımızla ve Sevgilerimizle,

Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Başkanı
Birim Yürütme Kurulu adına
Prof. Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA


Invitation

Dear Colleagues,

The topic of this Skills Transfer Course (STC), which will be held in TODEM Istanbul on October 1, 2023, and which will be organized by the Ocular Trauma and Medicolegal Ophthalmology Subsociety of Turkish Ophthalmological Association (TOA), will be ‘Eyelid, Lacrimal System and Orbital Injuries’.

The medicolegal tips during the evaluation of a patient with ocular and adnexal trauma, eyelid and adnexal anatomy, practical skills of management and treatment of a patient with eyelid, lacrimal system injuries will be transferred by experienced ophthalmologists. You will be able to learn the basic principles of management, treatment and surgical indications of orbital fractures and foreign bodies.

In the first part of this STC the topics will be presented in short lectures. In the second part, the participants will be divided into groups and the topics will be discussed interactively using the videos and photos.

Respectfully yours,

Chair of TOA Ocular Trauma and Medico-Legal Ophthalmology Subsociety Züleyha YALNIZ AKKAYA, MD, Prof, FEBO, FICO