Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi tarafından sanal ortamda gerçekleştirilecek olan Beceri Aktarım Kursunun (BAK) konusu “Göz kapağı, lakrimal sistem, orbita yaralanmaları” olacaktır.

Kurs programı, Oküler Travma Birimi aktif üyelerinin değerli katkıları ile düzenlenmiştir. Oküler Travma konusunda önemli başlıklar olgu örnekleri ve teorik sunulacak ve kursun son kısmında küçük gruplar ile soru-cevap-tartışma bölümü yer alacaktır.

Göz kapakları, lakrimal sistem ve orbita travmasının klinik pratiğe yönelik olarak, yoğun bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ele alınacağı Beceri Aktarım Kursuna katılımınızdan mutluluk ve onur duyacağız.

Sevgi ve saygılarımızla,


Prof. Dr. Erdinç Aydın
TOD Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The topic of the virtual Skills Transfer Course (STC), which will be organized by the TOD Ocular Trauma Medico-Legal Ophthalmology, will be ‘Eyelid, lacrimal system and orbital injuries’.

The course program was organized with the contributions of the active members of Ocular Trauma Medico-Legal Ophthalmology subsociety. Major topics about ocular trauma will be presented with case examples, and a question-answer-discussion section with small groups will take place in the last part of the course.

We will be delighted and honored for your participation in the Ocular Trauma Skill Transfer course, where anterior and posterior segment will be addressed with intensive knowledge and experience sharing for clinical practice.

Respectfully yours,


Prof. Dr. Erdinc Aydin
Chair of TOA Society of Ergophthalmology and Medicolegal Ophthalmology (TSEMO)