Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Beceri Aktarım Kursları (BAK) çerçevesinde Ankara TODEM salonundaki etkinliğimiz 23 Şubat 2020 tarihinde yapılacaktır. Toplantının başlığı A’dan Z’ye Penetran yaralanmalar olarak belirlenmiştir.

Oküler Travma Hastasına yaklaşım, glob yaralanmalarında sütürasyon teknikleri, sütürasyonda püf noktaları oftalmoloji pratiğimiz için çok önemlidir.

Bu toplantıda gözdeki tüm dokuların yaralanmaları üzerinde durulacak ve günlük pratikte nelerin yapıldığı detaylarıyla anlatılacaktır. Bu aşamalarda tecrübeli hocalarımızın değerli birikimleriyle paylaşacakları önemli noktalar aktırılacaktır.

Bu toplantı ile meslektaşlarımızın penetran yaralanmalar ile ilgili karşılaştıkları durumlara çözüm bulmayı amaçlamaktayız.

İlgilenen meslektaşlarımızı, 23 Şubat 2020 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD OTM BAK programına davet ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Dr. Mehmet ÇITIRIK
TOD Oküler Travmatoloji Ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Başkanı, BYK adına


Invitation

Dear Colleagues,

Turkish Ophthalmological Association (TOA), Sub society of Ergophthalmology and Medicolegal Ophthalmology (SEMO) Skill Transfer Courses (STC) within the framework of the event in Ankara TODEM hall will be held on February 23, 2020. The title of the meeting is determined as Penetrating injuries A to Z.

The approach to Ocular Trauma Patient, suturing techniques in globe injuries, tricks in suturing are very important for our ophthalmology practice.

This meeting will focus on the injuries of all tissues in the eye and explain in detail what is done in daily practice. In these stages, important points that our experienced teachers will share with their valuable knowledge will be streamlined.

With this meeting, we aim to find solutions to the situations that our colleagues come across with penetrating injuries.

We invite our colleagues to the TOA SEMO STC program, which we will organize on February 23, 2020.

Sincerely

Dr. Mehmet ÇITIRIK