Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Yürütme Kurulu olarak TODEM Sanal platformunda düzenleyeceğimiz “Ön Segment Travmalarında Geç Dönem Komplikasyonlarına Yaklaşım” konulu sanal Beceri Aktarım Kursunda (BAK) sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz.
Ön segment travması geçiren hastalar acil tedavileri yapıldıktan sonra kornea opasiteleri, kornea ödemi, glokom, iris sorunları ve travmatik katarakt, kristalin lens ve göz içi lens süblüksasyonu gibi sorunlar yaşamaktadır. Bu BAK’ta bu bahsedilen konulara yaklaşım, medikal ve cerrahi tedavi prensipleri anlatılacaktır. Kısa ders anlatımlarından sonra kursiyerler gruplara ayrılarak video ve fotoğraflarla desteklenen olgular eşliğinde konular interaktif olarak ele alınacaktır.

Saygılarımızla ve Sevgilerimizle,

Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi BYK adına
Birim Başkanı
Prof. Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA, FEBO, FICO


Invitation

Dear Colleagues,

The topic of this Skills Transfer Course (STC), which will be on Virtual TODEM, and which will be organized by the Ocular Trauma and Medicolegal Ophthalmology Subsociety of Turkish Ophthalmological Association (TOA), will be ‘Approach to Late Complications of Anterior Segment Traumas’. Approach to patients with ocular trauma, terminology, classification, and suture techniques are the main topics of this course. We aim to transfer the skills of closing open globe injuries using basic microsurgical techniques. In the first part of this STC the topics will be presented in short lectures. In the second part, the participants will be divided into groups and the topics will be discussed interactively using the videos and photos of patients.

Best regards,

On behalf of the Executive Committee
Chair of TOA Ocular Trauma and Medicolegal Ophthalmology Subsociety
Züleyha YALNIZ AKKAYA, MD, Prof, FEBOph, FICOph