Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği TOD Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi tarafından sanal ortamda gerçekleştirilecek olan Beceri Aktarım Kursunun (BAK) konusu “Oküler Travmaya Yaklaşım ve Sütürasyon Teknikleri” olacaktır.

Kurs programı, Birimi aktif üyelerinin değerli katkıları ile düzenlenmiştir. Oküler Travma konusunda önemli başlıklar olgu örnekleri ve teorik sunulacak ve kursun son kısmında küçük gruplar ile soru-cevap-tartışma bölümü yer alacaktır.

Oküler Travmanın, ön ve arka segmentte klinik pratiğe yönelik olarak, yoğun bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ele alınacağı Beceri Aktarım Kursuna katılımınızdan mutluluk ve onur duyacağız.

Sevgi ve saygılarımızla,


Prof. Dr. Erdinç Aydın
TOD OTM Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The topic of the virtual Skills Transfer Course (STC), which will be organized by the TOA Society of Ergophthalmology and Medicolegal Ophthalmology, will be “Ocular Trauma Approach and Suturing Techniques”.

The course program was organized with the contributions of the active members TOA Society of Ergophthalmology and Medicolegal Ophthalmology. Major topics about ocular trauma will be presented with case examples, and a question-answer-discussion section in small groups will take place in the last part of the course. The course is open for all attendees, from beginners to advanced levels in Ophthalmology.

We will be delighted and honored for your participation in the Ocular Trauma Skill Transfer course, where anterior and posterior segment will be addressed with intensive knowledge and experience sharing for clinical practice.

Respectfully yours,


Prof. Dr. Erdinc Aydin
Chair of TOA Society of Ergophthalmology and Medicolegal Ophthalmology (TSEMO)