Davet

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği, göz hekimlerinin eğitimine büyük önem vermekte ve düzenlenen Ulusal Kongre, sempozyumlar, canlı cerrahi toplantısı, şubeler bilimsel toplantıları ile konusunda tecrübeli meslektaşlarımız ile genç göz hekimlerini buluşturmaktadır. TODEM’lerde düzenlenen “Beceri Aktarım Kursları” ve pratik eğitimler ile daha az katılımcı ile daha yoğun eğitimler verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca endüstri destekli toplantılarda oftalmoloji farklı bir bakış açısı ile değerlendirilmekte teknolojik yenilikler ve güncel gelişmeler meslektaşlarımız ile paylaşılmaktadır. TOD Endüstri İşbirliği Programları (TENİP): Sağlık Bakanlığı TİTCK “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde endüstri firmalarının talepleri üzerine TOD ilke ve yönergelerine göre ortaklaşa düzenlenmektedir. Birimlerimizin desteği ile düzenlenen bu bilimsel toplantılarda güncel bilgiler ve deneyimler paylaşılmakta, endüstri tarafındaki gelişmelerde bu toplantılar sayesinde üyelerimize ulaşmaktadır

19-21 Nisan 2024 tarihleri arasında Girne Merit Diamond Hotel’de gerçekleştirilecek olan “360 Derece Retina Zirvesi” başlıklı bu toplantıya “Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji, Tıbbi Retina,Vitreoretinal Cerrahi ve Uvea-Behçet birimlerimizin üyeleri katkı sağlamıştır. Zengin bir bilimsel program ile meslektaşlarımız biraraya gelerek güncel bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar ve detaylı şekilde tartışma fırsatı bulacaklardır.

"360 Derece Retina Zirvesi” için yavruvatan Kıbrıs’ta görüşmek üzere, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.


Dr. Huban Atilla
TOD Genel Başkanı
MYK adına