Davet

Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği’nin değerli üyeleri,

Türk Oftalmoloji Derneği Prematüre Retinopatisi Komisyonu olarak TCOD Üyeleri için düzenlediğimiz Prematüre Retinopatisi (ROP) Sanal Beceri Aktarım Kursu, 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Prematüre Retinopatisi konusunda önemli başlıklar, olgu örnekleri ile sunulacak ve kursun son kısmında küçük gruplar ile soru-cevap-tartışma bölümü yer alacaktır. Konu başlıkları arasında; Uluslar arası ROP sınıflaması (ICROP) ve sınıflamadaki yenilikler, ROP muayene teknikleri, Tip 2 ROP takibi, Tip 1 ROP tanımı ve tedavisi, Laser tedavisinin ipuçları, Agresif ROP olgularının yönetimi, Anti-VEGF uygulaması ipuçları ve ROP olgularında cerrahi tedavi yer almaktadır.

Prematüre retinopatisinin, klinik pratiğe yönelik olarak, yoğun bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ele alınacağı Beceri Aktarım kursuna katılımınızdan mutluluk ve onur duyacağız.

Bu projenin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Türk Oftalmoloji Derneği Merkez Yürütme Kurulu’na, Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği Merkez Yürütme Kurulu’na, TODEM Koordinatörlüğü’ne ve bilgi ve deneyimleri ile değerli katkılarını sunacak konuşmacılarımıza çok teşekkür ederiz.

Sağlıkla, bir arada, yüz yüze gerçekleştirebileceğimiz bilimsel toplantılarımızda en kısa zamanda görüşebilmeyi diliyor ve 13 Kasım 2022 tarihinde TCOD Üyeleri için yapılacak olan Prematüre Retinopatisi Sanal Beceri Aktarım Kursu’na sizleri davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,
TOD Prematüre Retinopatisi Komisyonu


Invitation

Dear members of the Turkish Republics Ophthalmology Society (TROS),

Retinopathy of Prematurity (ROP) Virtual Skills Transfer Course, which we have organized for TROS members as the Turkish Ophthalmological Association Retinopathy of Prematurity Commission, will be held on November 13th, 2022.

Important topics on Retinopathy of Prematurity (ROP) will be presented with case examples, and a question-answer-discussion section with small groups will take place in the last part of the course. The subject headings are International Classification of ROP (ICROP) and innovations in classification, ROP examination techniques, Type 2 ROP follow-up, Type 1 ROP definition and treatment, tips for Laser treatment, management of aggressive ROP cases, tips for Anti-VEGF application, and surgical treatment in ROP cases.

We will be delighted and honored for your participation in the ROP Skill Transfer course where retinopathy of prematurity will be addressed with intensive knowledge and experience sharing for clinical practice.

We are grateful to the Turkish Ophthalmological Association Central Executive Board, the Turkish Republics Ophthalmology Society Central Executive Board, and the TODEM Coordinatorship for their support in the realization of this project, and we would like to thank our speakers who will provide valuable contributions with their knowledge and experience.

We invite you to the Retinopathy of Prematurity Virtual Skills Transfer Course which will be held for TROS Members on November 13th, 2022.

Hope to meet you in future face-to-face scientific meetings as soon as possible.

Best regards,
TOA Retinopathy of Prematurity Commission