Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Prematüre Retinopatisi Komisyonu olarak düzenlediğimiz TOD Prematüre Retinopatisi Beceri Aktarım Kursu, 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara TODEM’de gerçekleştirilecektir.

Kurs programı, Tıbbi Retina Birimi, Vitreoretinal Cerrahi Birimi, Şaşılık Birimi, Optik Refraksiyon Rehabilitasyon Birimi ve Türk Neonatoloji Derneği’nin katkıları ile düzenlenmiştir. Üç gün sürecek olacak bu kapsamlı kursun ilk iki gününde Prematüre Retinopatisi (ROP) konusunda tüm önemli başlıklar kapsamlı bir şekilde olgu örnekleri ile sunulacak ve kursun 3. gününde yer alan Beceri Aktarım Laboratuarı (BAL) kısmında küçük gruplar ile BAL eğitimleri verilecektir. Multidisipliner olarak düzenlenen bu kursta, hem teorik hem de pratik bölümde oftalmoloji camiasından hocalarımızın yanısıra neonatoloji, anestezi, kadın-doğum kliniklerinden çok değerli hocalarımız da eğitimci olarak yer alacaktır.

Konu başlıkları arasında; ROP'un etiyolojisi, patogenezi, inceleme yöntemleri, Uluslararası ROP sınıflandırması, tarama ve izlem, tıbbi ve cerrahi tedavi, tanı yöntemleri, ayırıcı tanı, prospektif randomize çalışmalar, uzun süreli takip, kırma kusurları, şaşılık, afaki, glokom, serebral görme bozuklukları, az görme rehabilitasyonu ve adli tıp konuları ele alınacaktır. Kursun BAL kısmında, 4 ayrı odada küçük gruplar halinde pratik eğitim yapılacaktır. BAL kursları; yenidoğan resüsitasyonu, indirek oftalmoskopik muayene, retinoskopi ve olgu fotoğrafları üzerinden interaktif eğitim bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca kurs sırasında görüntüleme, muayene ve tedavi cihazları da ilgili firmalar tarafından tanıtılacaktır.

Bu projenin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Türk Oftalmoloji Derneği Merkez Yürütme Kurulu’na, TODEM Koordinatörlüğü’ne ve kursumuzun planlanması ve gerçekleşmesinde büyük emek harcayarak bilgi ve deneyimleri ile değerli katkılarını sunacak eğitmenlerimize çok teşekkür ederiz.

Tüm meslektaşlarımızı 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara TODEM’de yapılacak olan bu Prematüre Retinopatisi Beceri Aktarım Kursu’na davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,
Prof. Dr. Şengül Özdek
ROP Komisyonu Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

Retinopathy of Prematurity Skill Transfer Course, organized by the Turkish Ophthalmology Association Retinopathy of Prematurity Commission, will be held at Ankara TODEM on October 20-22, 2022.

The course program was organized with the contributions of the Medical Retina Unit, Vitreoretinal Surgery Unit, Strabismus Unit, Optic Refraction and Rehabilitation Unit, and Turkish Neonatal Society. In the first two days of this three-day course, all important topics on Retinopathy of Prematurity (ROP) will be presented comprehensively. Skills Transfer Laboratory (STL) section with 4 smaller groups will take place on the 3rd day of the course. In this multidisciplinary course, valuable educators from neonatology, anesthesia, and obstetrics-gynecology clinics will take part in both the theoretical and practical sections in addition to many respectable ophthalmologists.

The headings on etiology, pathogenesis, examination methods, International ROP classification, screening and follow-up, medical and surgical treatment, diagnostic applications, differential diagnosis, prospective randomized studies, long-term follow-up, refractive errors, strabismus, aphakia, glaucoma, cerebral vision problems, low vision rehabilitation, and medico-legal issues will be handled. The STL courses consist of 4 sections including neonatal resuscitation, indirect ophthalmoscopic examination, retinoscopy, and interactive education over case photographs. In addition, imaging, examination, and treatment devices will be introduced by the relevant companies.

We are grateful to the Turkish Ophthalmology Association Central Executive Board and the TODEM Coordinator for their support in the realization of this project, and we would like to thank to our speakers who will provide valuable contributions with their knowledge and experience.

We invite all our colleagues to this Retinopathy of Prematurity Skill Transfer Course, which will be held at Ankara TODEM on October 20-22, 2022.

Best regards,
Prof. Şengül Özdek
Chair of TOA Commission of ROP