Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Prematüre Retinopatisi Multidisipliner Çalışma Grubu olarak bu yıl yüz yüze ikincisini düzenlediğimiz Prematüre Retinopatisi Beceri Aktarım Kursu, 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kurs programı, Tıbbi Retina Birimi, Vitreoretinal Cerrahi Birimi ve Şaşılık Birimi’nin katkıları ile düzenlenmiştir. Prematüre Retinopatisi (ROP) konusunda önemli başlıklar, olgu örnekleri ile sunulacak ve kursun son kısmında küçük gruplar ile soru-cevap-tartışma bölümü yer alacaktır. Konu başlıkları arasında; Uluslararası ROP sınıflaması (ICROP) ve sınıflamadaki yenilikler, ROP muayene teknikleri, Tip 2 ROP takibi, Tip 1 ROP tanımı ve tedavisi, Lazer tedavisinin ipuçları, Agresif posterior ROP olgularının yönetimi, Anti-VEGF uygulaması ipuçları, muayeneyi zorlaştırıcı faktörlerin varlığında ve tedavi sonrası nüks veya cevapsızlık durumlarında yaklaşım ve prematüre bebeklerin uzun dönem takibi yer almaktadır.

Prematüre retinopatisinin, klinik pratiğe yönelik olarak, yoğun bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ele alınacağı ROP Beceri Aktarım kursuna katılımınızdan mutluluk ve onur duyacağız.

Bu projenin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Türk Oftalmoloji Derneği Merkez Yürütme Kurulu’na, TODEM Koordinatörlüğü’ne ve bilgi ve deneyimleri ile değerli katkılarını sunacak konuşmacılarımıza çok teşekkür ederiz.

Sizleri yüz yüze gerçekleştireceğimiz bilimsel toplantılarımızda sağlıkla görmeyi diliyor ve 29 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan İstanbul TODEM Prematüre Retinopatisi Beceri Aktarım Kursu’na davet ediyoruz.


Sevgi ve saygılarımızla,


Invitation

Dear Colleagues,

TOA Retinopathy of Prematurity Multidisciplinary Study Group Skills Transfer Course, which we organized second time as the Turkish Ophthalmological Association Retinopathy of Prematurity Commission, will be held physically on 29 May, 2022.

The course program was organized with the contributions of the TOA Medical Retina Society, TOA Vitreoretinal Surgery Society, and TOA Strabismological Society. Important topics about Retinopathy of Prematurity (ROP) will be presented with case examples, and a question-answer-discussion section with small groups will take place in the last part of the course. The subject headings are International Classification of ROP (ICROP) and innovations in classification, ROP examination techniques, Type 2 ROP follow-up, Type 1 ROP definition and treatment, tips of Laser treatment, management of aggressive posterior ROP cases, tips of Anti-VEGF application, the approach in case of relapse or non-responsiveness and long-term follow-up of premature babies.

We will be delighted and honored for your participation in the ROP Skill Transfer course where retinopathy of prematurity will be addressed with intensive knowledge and experience sharing for clinical practice.

We are grateful to the TOA Administrative Board and TODEM Coordinator for their support in the realization of this project, and we would like to thank to our speakers who will provide valuable contributions with their knowledge and experience.

We would like to invite you to Istanbul TODEM Retinopathy of Prematurity Skills Transfer Course to be held physically on May 29, 2022.


Best Regards,