Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Olgularla ezotropya; Tanı ve Tedavide Önemli Noktalar başlıklı bu sanal beceri aktarım kursu ile sık görülen ezotropyalar konusunda kapsamlı bir giriş ile sınıflandırma, etyolojik etkenler, eşlik eden ambliyopi konusunda bilgilendirme ve tedavi prensiplerinin sunulmasının ardından konusunda deneyimli hekimler tarafından olgularla detaylı bir şekilde hastaya yaklaşım, tanı ve tedavi konusunda detaylı bilgilendirme sağlanması amaçlanmaktadır.

İlk kısımdaki daha ağırlıklı genel ve güncel literatür bilgilendirmesini takiben günlük pratikte sık görülen olgular üzerinde ezotropyalar detaylı olarak tartışılacaktır.

Kursun sonunda katılımcıların yaş gruplarına, klinik bulgulara ve muayene bulgularına göre ezotropya tanı ve tedavisi hakkında yeterli bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.


Prof. Dr. Huban Atilla
TOD Şaşılık Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

In our virtual course titled "Esotropia upon cases; Key points on Diagnosis and Treatment" frequently seen esotopia cases will be discussed in detail with an introduction course including classification, etiological factors, associated amblyopia and the principles of treatment. The introduction part will be followed by an individual section of cases that will be discussed in detail on approach to the patient, diagnosis and treatment by experienced strabismus specialists.

Introduction course will be about more general and recent literature knowledge and followed by more detailed discussion of esotropia based on cases seen frequently in daily practice.

At the end of this course the participants will have adequate knowledge about the diagnoosis and treatment of esotropia depending on age, clinical signs and examination findings.


Prof. Dr. Huban Atilla
Chair of TOA Strabismological Society