Davet

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği tarafından organize edilen yılın üçüncü BAK toplantısının konusu’’ Paralitik Şaşılıklar ve Tedavileri ‘’ olup alanında çok yetkin konuşmacılar tarafından sunulacaktır..

Oftalmoloji Pratiğinde oldukça sık rastlanan bu olguların tanı ve tedavisindeki tüm ayrıntılar çeşitli yönleri ile ele alınıp irdelenecektir. Konuşmacılar bu olgularla karşılaştıkları zaman davranış biçimleri ile ilgili kişisel yöntemlerini ve olgularını sizler ile tartışıp sonuçlandıracaklardır.

Katılımcılar için oldukça önemli deneyim olacağına inandığım bu kursa hepinizi davet ediyorum.


Saygı ve Sevgilerimle,
Prof. Dr. Yaşar DURANOĞLU
TOD Şaşılık Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The theme of the third BAK meeting of the year, organized by the Turkish Ophthalmology Association, is "Paralytic Strabismus and Its Treatments" and will be presented by very competent speakers.

All details in the diagnosis and treatment of these cases, which are very common in ophthalmology practice, will be discussed and examined in various aspects. When the speakers encounter these facts, they will discuss and conclude with you their personal methods and facts regarding their behavior patterns.

I invite you all to this course, which I believe will be a very important experience for the participants.


With my love and respect,
Prof. Dr. Yaşar DURANOĞLU
Head of TOD Strabismus Sociaty