Davet

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Şaşılık birimi tarafından organize edilen ve 2023 yılının son BAK konusu “ Özel tip ve Dissosiye Şaşılıklar”dır.

Günlük pratiğimizde sıklıkla karşılaştığımız ve değişik klinik bulgular gösteren bu olguların özelliklerinin bilinmesi tedavilerindeki başarı oranını artırmaktadır. Bu nedenle konuşmacılar en son bilgileri tarayacak ve bunları kendi tecrübeleri ile yoğurup size aktaracaklardır. Bu nedenle kendilerine teşekkür ederim.

Şaşılık eğitiminde en önemli özellik bilgi ve becerilerin eğitici tarafından teknoloji olmaksızın aktarılmasıdır. Buna usta-çırak eğitim ilişkisi denmektedir. Bu kursta size çok faydalı olacak ileri düzeyde eğitimin aktarılacağına inancım sonsuzdur.

Hepinize ilginiz için teşekkür eder saygı ve sevgilerimi sunarım.


Başarı dileklerimle,
Prof. Dr. Yaşar DURANOĞLU
Türk Oftalmoloji Derneği Şaşılık Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The last BAK topic of 2023, organized by the Strabismus unit of the Turkish Ophthalmology Association, is Special type and Dissociated Strabismus.

Knowing the characteristics of these cases, which we frequently encounter in our daily practice and show different clinical findings, increases the success rate of their treatments. For this reason, the speakers will scan the latest information, combine it with their own experiences and pass it on to you. Therefore, I thank them.

The most important feature in strabismus training is that the trainer transfers knowledge and skills without technology. This is called the master-apprentice training relationship. I have great faith that this course will provide you with advanced training that will be very useful.

I thank you all for your interest and offer my respect and love.


I wish you success,
Prof. Dr. Yaşar DURANOĞLU
Head of the Strabismus Society of the Turkish Ophthalmology Association