Davet

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Şaşılık Birimi Yürütme kurulu tarafından hazırlanan ‘’Şaşılıkta temel muayene yöntemleri ve refraksiyon muayenesi‘’ konulu toplantıya sizleri davet ediyorum.

Göz hastalıklarının tanı ve tedavisindeki son yıllarda izlenen baş döndürücü gelişmeler maalesef şaşılık disiplininde sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle beceri aktarımı ve usta-çırak eğitimi birimimizce çok önemlidir ve kaçınılmayacak bir gereksinimdir.

Konuların alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından inceleneceği ve çeşitli muayene yöntemlerinin gösterileceği bu Beceri Aktarım Kursunun yararlı olacağı düşüncesindeyim.


Saygı ve Sevgilerimle,
Prof. Dr. Yaşar DURANOĞLU
Türk Oftalmoloji Derneği Şaşılık Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

I invite you to the meeting on "Basic examination methods and refraction examination in strabismus" prepared by the Executive Board of the Turkish Ophthalmology Association Strabismus Unit.

The stunning developments in the diagnosis and treatment of eye diseases in recent years are unfortunately limited in the discipline of strabismus. For this reason, skill transfer and master-apprentice training are very important and unavoidable requirements for our unit.

I think that this Skill Transfer Course will be useful in which the subjects will be examined by our expert trainers and various examination methods will be shown.


With my love and respect,
Prof. Dr. Yaşar DURANOĞLU
Chair of Turkish Ophthalmology Association Strabismus Unit