Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği, Tıbbi Retina Birimi olarak 12 Mart 2023 tarihinde TODEM Sanal ortamında saat 10.00-14.00 arası düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursunun (BAK) başlığı “Retina Hastalıklarında FFA’yı Nasıl Yorumluyorum” olarak belirlenmiştir.

Kursta didaktik ve uygulamalı olmak üzere 2 bölüm bulunmaktadır. Didaktik bölümde, retina hastalıklarının tanı ve takibinde Fundus Floresein Anjiyografinin (FFA) önemi ve nasıl yorumlanması gerektiği irdelenecektir. Uygulamalı bölümde ise olgular üzerinden tartışma ve ayırıcı tanı yapılacaktır. Katılımcılar 7 kişilik gruplar halinde, 4 farklı odada rotasyon yapacaktır.

Toplantının verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımız 28 katılımcı ile sınırlandırılmıştır. Bu 28 kişiden biri olmak için kayıt sayfasından“ Online Kayıt” butonuna basınız. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendireceğiz.

Saygılarımızla,


Prof. Dr. Nurten Ünlü
Tıbbi Retina Birimi Başkanı

Invitation

Dear Colleagues,

The title of the Skills Transfer Course (STC), which we will be organized by the Medical Retina Unit of the Turkish Ophthalmological Association in TODEM Virtual environment on March 12th, 2023 between 10.00-14.00, has been determined as "How do I interpret Fundus Fluorescein Angiography in retinal disease".

The course has two parts, didactic and practical. In the didactic part, the importance of fundus fluorescein angiography in the diagnosis and follow-up of retinal diseases and how it should be interpreted will be discussed. In the practical part, discussion and differential diagnosis will be made over the cases. Participants will rotate in groups of 7 at 4 different rooms.

In order to make the meeting efficient, we limited our quota to 28 participants. To become one of these 28 people, please click the "Online Registration" button on the registration page. We will notify those who are eligible to participate by e-mail.

Regards


Prof. Dr. Nurten Ünlü
Chair of TOA Medical Retina Society