Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi olarak 12 Mayıs 2024 tarihinde TODEM İzmir'de saat 10:00-14.30 arasında düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursunun (BAK) başlığı “Optik Koherens Tomografi - Temel Prensipler” olarak belirlenmiştir.

Kursta didaktik ve uygulamalı olmak üzere 2 bölüm bulunmaktadır. Didaktik bölümde, Terminolojiyi takiben Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu, Diyabetik Makula Ödemi, Retinal Damar Tıkanıklıkları ve Pakikoroid Spektrumu nun tanı ve takibinde Optik Koherens Tomografi (OKT)’nin önemi ve nasıl yorumlanması gerektiği irdelenecektir. Uygulamalı bölümde ise olgular üzerinden tartışma ve ayırıcı tanı yapılacaktır. Katılımcılar 7 kişilik gruplar halinde, 4 değişik istasyonda rotasyon yapacaktır.

Toplantının verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımız 28 katılımcı ile sınırlanmıştır. Katılımcılardan biri olmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basınız. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.


Saygılarımızla,
Prof. Dr. Nurten Ünlü
Tıbbi Retina Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

he title of the Skills Transfer Course (STC), which will be organized by Medical Retina Unit of Turkish Ophthalmology Association at TODEM İzmir on May 12, 2024 between 10:00-14.30, has been determined as "Optical Coherence Tomography-Basic Principles"

The course has two parts, didactic and practical. In the didactic part, terminology and use of optical coherence tomography in the diagnosis and follow-up of age-related macular degeneration, diabetic macular edema, retinal vascular occlusions and pachychoroid spectrum and how to interpret them will be discussed. In the practical part, discussion and differential diagnosis will be made over the cases. Participants will rotate in groups of 7 at 4 different stations.

In order to make the meeting efficient, our quota is limited to 28 participants. To become a participant, please click the "Online Registration" button on the registration page. Entitled applicants will be notified by e-mai


Regards,
Prof. Dr. Nurten Ünlü
Head of TOS Medical Retina Unit