Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği, Tıbbi Retina Birimi olarak 12 Şubat 2022 tarihinde TODEM Sanal ortamında saat 10.00-14.00 arası düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursunun (BAK) başlığı “Günlük Pratiğimizde Yeni Laser Uygulamaları” olarak belirlenmiştir.

Lazer cihazlarındaki elektroteknik gelişmeler ile lazer sistemleri mükemmelleştirilmiş, yardımcı ekipmanların eklenmesi ile daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli hâle gelmiş ve oftalmolojideki uygulama alanları genişlemiştir. Eşik altı laser" ile lazer maruziyeti mikrosaniyelere düşürülerek retinal hasar azaltılmıştır. Pattern Scan Laser ile tek oturumda, ağrısız panretinal fotokoagülasyon uygulanabilmektedir. Navilas laser ile arka kutup ve periferin eş zamanlı renkli fundus, floresein anjiyografi ve optik koherens tomografi görüntüleri alınabilmekte, görüntüler birbirine entegre edilerek hastaya özel tedavi planı oluşturulmakta ve mevcut bulgu ve tedaviler dijital ortamda kaydedilebilmektedir.

Bu BAK’da laser teknolojisinde gelinen son nokta, yeni laser tiplerinin (eşikaltı, patern, Navilas) çalışma prensipleri, irdelenecek, diyabetik makula ödemi, santral seröz korioretinopatide eşik altı laser uygulama prensipleri vaka örnekleriyle anlatılacak ayrıca pattern laser ve navilas’ın günlük pratiğimizdeki uygulama alanları kursiyerler ile paylaşılacaktır.

Toplantının verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımızı 25 katılımcı ile sınırladık. Bu 25 kişiden biri olmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basınız. Katılmaya hak kazananları e-posta ile bilgilendireceğiz.

Saygılarımızla,


Prof. Dr. Sema Oruç Dündar
Tıbbi Retina Birimi Başkanı

Invitation

Dear Colleagues,

The title of the Skills Transfer Course (STC), which we will be organized by the Medical Retina Unit of the Turkish Ophthalmology Association in TODEM Virtual environment on February 12, 2022 between 10.00-14.00, has been determined as "New Laser Applications in Our Daily Practice".

The laser systems has been perfected with the electrotechnical developments in laser devices, it has become faster, more comfortable and safer after the integration of auxiliary equipments, and the fields of application in ophthalmology have expanded. Laser exposure was reduced to microseconds by subthreshold micropulse laser and retinal damage was decreased. Pattern Scan Laser provides painless panretinal photocoagulation in a single session. Navilas can simultaneously obtain color fundus photographs of posterior pole and peripheral retina; can capture images of fluorescent angiography, and optical coherence tomography; plan of patient-specific treatment after integration of images; and records current findings or treatments in digital environment.

In this STC the latest points in laser technology, the working principles of new laser types (subthreshold, pattern, Navilas), the principles of subthreshold laser application in diabetic macular edema and central serous chorioretinopathy will be discussed with case examples, and the application of pattern laser and navilas in our daily practice. will be shared with the trainees.

In order to make the meeting efficient, we limited our quota to 25 participants. To become one of these 25 people, click the "Online Registration" button on the registration page. We will notify those who are eligible to participate by e-mail.

Regards,


Prof. Dr. Sema Oruç Dündar
Chair of TOA Medical Retina Society