Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

TOD Tıbbi Retina Birimi olarak, 21 Mart 2020 tarihinde İstanbul TODEM’de “Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri” başlıklı Beceri Aktarım Kursu gerçekleştirilecektir.

Kurs kapsamında, fundus anjiografileri (FA, İSYA), optik koherens tomografi, fundus otoflöresans ve optik koherens tomografi anjiografi teknikleri, konusunda deneyimli değerli meslektaşlarımız tarafından olgular üzerinden anlatılacak ve hastalığa özgü görüntüleme özellikleri irdelenecektir.

Kursun ikinci bölümünde değerli katılımcılarımızın ilginç buldukları olguların interaktif olarak tartışılması planlanmaktadır. Kursumuz 30 katılımcı ile sınırlıdır. Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri konusuna ilgi duyan ve eğitim almak isteyen meslektaşlarımızı varsa ilginç olgu sunumları ile birlikte 21 Mart 2020 tarihinde İstanbul TODEM’e davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. Figen Şermet
TOD TR Birimi Başkanı
TR BYK Adına


Invitation

Dear Colleagues,

As Turkish Ophthalmological Association (TOA) Medical Retina Society (MRS), Skills Transfer Course titled “Imaging Techniques in Patients with Retinal Diseases” will be held on March 21, 2020 in İstanbul TOA-Education Center.

The findings of fundus angiography (FA, ICGA), optical coherence tomography, fundus autofluorescence and optical coherence tomography angiography, will be presented by our experienced colleagues in their field of medical retina, and also the disease-specific imaging characteristics will be discussed throughout the course.

In the second part of the course, it is planned to interactively discuss the interesting cases of our valuable participants.

The course is limited to 30 participants. We invite our colleagues, who are interested in Imaging Methods in Retinal Diseases, to İstanbul TOA-Education Center on March 21, 2020 with interesting case reports, if any.

Respectfully yours,

Figen Şermet, MD. Prof.