Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi olarak 24 Mart 2024 tarihinde saat 10:00-14:30 arasında “sanal” olarak düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursunun (BAK) başlığı “Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Multimodal Görüntüleme” olarak belirlenmiştir.

Kursta didaktik ve uygulamalı olmak üzere 2 bölüm bulunmaktadır. Didaktik bölümde, Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunun tanı ve takibinde Fundus Otofloresans (FOF), Fundus Floressein Anjiyografi (FFA), İndosiyanin Yeşili Anjiografi (İSYA), Optik Koherens Tomografi (OKT) ve Optik Koherens Tomografik Anjiografi (OKTA)nın önemi ve nasıl yorumlanması gerektiği irdelenecektir. Uygulamalı bölümde ise olgular üzerinden tartışma ve ayırıcı tanı yapılacaktır. Katılımcılar 7 kişilik gruplar halinde, 5 değişik istasyonda rotasyon yapacaktır.
Toplantının verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımız 35 katılımcı ile sınırlanmıştır. Katılımcılardan biri olmak için kayıt sayfasından“ Online Kayıt” butonuna basınız. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.


Saygılarımızla,
Prof. Dr. Nurten Ünlü
Tıbbi Retina Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues


The title of the Skills Transfer Course (STC), which will be organized by Medical Retina Unit of Turkish Ophthalmology Association virtually on March 24th 2024 between 10:00-14:30, has been determined as "Multimodal Imaging in Age Related Macular Degeneration”

The course has two parts, didactic and practical. In the didactic part, the importance of fundus autofluorescence, fundus fluorescein angiography, indocyanine green angiography, optical coherence tomography and optical tomographic angiography in the diagnosis and follow-up of age related macular degeneration and how to interpret them will be discussed. In the practical part, discussion and differential diagnosis will be made over the cases. Participants will rotate in groups of 7 at 5 different stations.
In order to make the meeting efficient, our quota is limited to 35 participants. To become a participant, please click the "Online Registration" button on the registration page. Entitled applicants will be notified by e-mail.

Regards,
Prof. Nurten Ünlü
Head of TOS Medical Retina Unit