Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği, Tıbbi Retina Birimi olarak 9 Ekim 2022 tarihinde TODEM Sanal ortamında saat 10.00-14.00 arası düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursunun (BAK) başlığı “Retina Hastalıklarında FFA’yı Nasıl Yorumluyorum” olarak belirlenmiştir.

Kursta didaktik ve uygulamalı olmak üzere 2 bölüm bulunmaktadır. Didaktik bölümünde, retina hastalıklarının tanı ve takibinde Fundus Floressein Anjiyografi (FFA) önemi ve nasıl yorumlanması gerektiğini irdelenecektir. Uygulamalı bölümde ise olgular üzerinden tartışma ve ayırıcı tanı yapılacaktır. Katılımcılar 6 kişilik gruplar halinde, 4 değişik istasyonda rotasyon yapacaktır. Toplantının verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımızı 25 katılımcı ile sınırladık. Bu 25 kişiden biri olmak için kayıt sayfasından“ Online Kayıt” butonuna basınız. Katılmaya hak kazananları e-posta ile bilgilendireceğiz.

Saygılarımızla,


Prof. Dr. Sema Oruç Dündar
Tıbbi Retina Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The title of the Skills Transfer Course (STC), which we will be organized by the Medical Retina Society of the Turkish Ophthalmological Association in TODEM Virtual environment on October 9th 2022 between 10.00-14.00, has been determined as "How do I interpret Fundus Fluorescein Angiography in retinal disease".

The course has two parts, didactic and practical. In the didactic part, the importance of fundus fluorescein angiography in the diagnosis and follow-up of retinal diseases and how it should be interpreted will be discussed. In the practical part, discussion and differential diagnosis will be made over the cases. Participants will rotate in groups of 6 at 4 different stations. In order to make the meeting efficient, we limited our quota to 25 participants. To become one of these 25 people, click the "Online Registration" button on the registration page. We will notify those who are eligible to participate by e-mail.

Regards,


Sema Oruç Dündar, MD
Chair of TOA Medical Retina Society (TMRS)