Davet

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği, göz hekimlerinin eğitimine büyük önem vermekte ve düzenlenen Ulusal Kongre, sempozyumlar, canlı cerrahi toplantısı, şubeler bilimsel toplantıları ile konusunda tecrübeli meslektaşlarımız ile genç göz hekimlerini buluşturmaktadır. TODEM’lerde düzenlenen “Beceri Aktarım Kursları” ve pratik eğitimler ile daha az katılımcı ile daha yoğun eğitimler verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca endüstri destekli toplantılarda oftalmoloji farklı bir bakış açısı ile değerlendirilmekte ve güncel gelişmeler meslektaşlarımız ile paylaşılmaktadır. TOD Endüstri İşbirliği Programları (TENİP): Sağlık Bakanlığı TİTCK “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde endüstri firmalarının talepleri üzerine TOD ilke ve yönergelerine göre ortaklaşa düzenlenmektedir. Birimlerimizin desteği ile düzenlenen bu bilimsel toplantılarda güncel bilgiler ve deneyimler paylaşılmakta, endüstri tarafındaki gelişmeler üyelerimize ulaşmaktadır.

“Oftalmolojiye Bilimsel Bakış” başlıklı bu toplantıda meslektaşlarımız biraraya gelerek güncel bilgi ve deneyimlerini paylaşılacaklardır. Zengin bir bilimsel program ile glokom, kornea ve oküler yüzey ve okuloplasti alanında yenilikler ve gelişmeler detaylı şekilde tartışma fırsatı doğacaktır. Ayrıca yeni kurulmuş olan “Sürdürülebilir Oftalmoloji Komisyonu” tarafından düzenlenen panel ile bu konudaki gelişmeler ve alınması planlanan önlemler katılımcılarla paylaşılacaktır. Kıbrıs’ta 26-28 Nisan 2024’de Kaya Artemis Otel’de düzenlenecek olan bu TENİP, glokom, KOY ve okuloplastik birimlerimizin desteği ile gerçekleşcektir.

“Oftalmolojiye Bilimsel Bakış Toplantısı” için yavruvatan Kıbrıs’ta görüşmek üzere, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Huban Atilla
TOD Genel Başkanı
MYK adına