Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Uvea-Behçet Birimi tarafından sanal ortamda gerçekleştirilecek olan Beceri Aktarım Kursunun (BAK) konusu “Üveitlerde Multimodal Görüntüleme” olacaktır.

Üveitlerin tanısında klinik bulguların doğru yorumlanması hala altın standarttır. Multimodal görüntüleme ise üveitlerin sadece tanısında değil, hastalık aktivitesinin belirlenmesi, tedavi yanıtının izlenmesi, yapısal değişikliklerinin belirlenmesi ve prognozunun öngörülebilmesinde de en büyük yardımcımızdır.

Bu BAK’ın ilk oturumunda üveit pratiğimizde en sık gördüğümüz 8 farklı posterior / panüveit antitesinde, multimodal görüntülemenin temel özellikleri anlatılacaktır. İkinci oturumda katılımcılar daha küçük 4 gruba ayrılarak eğiticiler ile interaktif bir ortamda olgu sunumlarına katılacaktır. Odalarda hangi eğiticinin hangi olguyu sunacağı önden paylaşılmayacaktır. Amaç eğitici ve katılımcıların olguları karşılıklı olarak tartışabileceği bir ortam yaratmaktır.

Üveite gönül veren herkesi toplantımıza davet ediyoruz. Ancak, toplantının daha verimli ve interaktif olabilmesi amacıyla katılımcı sayısı 24 ile sınırlandırılmıştır. Bu 24 kişiden biri olabilmek için önden “online kayıt” yaptırmak gerekecektir.

Herkese sağlıklı günler diliyor, yüz yüze gerçekleştireceğimiz BAK toplantılarında buluşabilmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,


TOD Uvea-Behçet BYK adına,
Prof. Dr. Pınar Çakar Özdal
TOD Uvea-Behçet Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The topic of the virtual Skills Transfer Course (STC), which will be organized by the Uvea and Behçet Disease Society of the Turkish Ophthalmological Association, will be ‘Multimodal Imaging in Uveitis’.

An appropriate interpretation of clinical findings is still the gold standard in the diagnosis of uveitis. Multimodal imaging on the other hand, is the most helpful tool not only in the diagnosis of uveitis, but also in determining the disease activity, monitoring the treatment response, defining the structural changes and predicting the prognosis.

In the first session of this STC, multimodal imaging findings will be discussed in 8 different posterior and panuveitis entities that we see most frequently in our uveitis practice. Then the participants will be divided into 4 smaller groups and participate the second session of case presentations with the trainers. In order to provide an interactive environment, cases will not be shared with the participants before the course.

We invite all colleagues interested in uveitis to attend our virtual STC. However, to make the meeting more efficient and interactive, the number of participants is limited to 24. An “Online Registration” will be required to become one of them.

We wish everyone healthy coming days and hope to meet you soon in face to face STCs.

Regards,


On behalf of the Executive Committee,
Prof. Dr. Pınar Çakar Özdal
Chair of TOA Society of Uveitis and Behcet’s Disease (TSUBD)