Untitled Document
Bilimsel Program / Scientific Program
10:30 - 12:30
Didaktik Kurs /
Didactic Course
  Moderatör: Dr. İlknur Tuğal TUTKUN
10:30 – 11:00  Ön Segment Bulgularına Göre Ayırıcı Tanı
Differential Diagnosis According to Anterior Segment Signs
Dr. İlknur Tuğal TUTKUN
11:00 – 11:15  Vitritis Ayırıcı Tanısı
Differential Diagnosis of Vitritis
 Dr. Berna BAŞARIR
 11:15 – 11:45 Retinal Vaskülit Ayırıcı Tanısı
Differential Diagnosis of Retinal Vasculitis
Dr. Yılmaz ÖZYAZGAN
 11:45 – 12:15 Retinit – Koroidit Ayırıcı Tanısı
Differential Diagnosis of Retinitis-Choroiditis
Dr. Çiğdem ALTAN
12:15 – 12:30 Eksüdatif Dekolman Ayırıcı Tanısı
Differential Diagnosis of Exudative Detachment
Dr. Hande ÇELİKER
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 15:30
Uygulamalı Seans /
Applied Session
  Ön Üveit
Anterior Uveitis
Dr. Yılmaz ÖZYAZGAN
  Retinal Vaskülit
Retinal Vasculitis
Dr. İlknur Tuğal TUTKUN
  Vitritis
Vitritis
Dr. Hande ÇELİKER
  Retinit, Retinal İnfiltrasyonlar
Retinitis, Retinal Infiltrations
Dr. Berna BAŞARIR
  Diffüz Koroidit
Diffuse Choroiditis
Dr. Çiğdem ALTAN