Untitled Document
Genel Bilgiler / General Information

Kurs Tarihi / Course Date
28 Mart 2020, Cumartesi
28 March 2020, Saturday

Kurs Dili / Course Language
Kurs bilimsel dili Türkçe olacaktır. 
The scientific language of the course will be Turkish.

Toplantı Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri / Meeting and Registration Desk Working Hours
28 Mart 2020 tarihinde saat 10:30-15:30 arasında açık olacaktır. 
It will be open from 10:30 to 15:30 on 28 March 2020. 

Katılım Sertifikası / Certificate of participation
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları kurs sonrası mail ile gönderilecektir.
Attendance course certificates will be send after course via mail.

Davet Mektubu / Invitation letter
Uvea-Behçet Birimi Beceri Aktarım Kursu'na kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Organizasyon Sekretaryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.
Society of Uveitis and Behçet’s Disease skills transfer course upon request, an invitation letter will be sent to the participants by the Organization Secretariat to obtain permission from their institutions.