Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Uvea-Behçet Birimi olarak 28 Mart 2020 tarihinde TODEM İstanbul’da düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursunun (BAK) başlığı “Bulgularla Üveitlerde Ayırıcı Tanı” olarak belirlenmiştir.

Kursta didaktik ve uygulamalı olmak üzere 2 bölüm bulunmaktadır. Didaktik bölümde ön ve arka segmente ait çeşitli üveit bulgularının ayırıcı tanısına yönelik ipuçları pratik ağırlıklı olarak katılımcılara aktarılacaktır. Uygulamalı bölümde ise, olgular üzerinden bulgudan tanıya gidiş yolları interaktif olarak anlatılacaktır. Katılımcılar 5 kişilik gruplar halinde 5 değişik istasyonda rotasyon yapacaktır.

Uvea-Behçet konularına ilgi duyan meslektaşlarımızı 28 Mart 2020 tarihinde TODEM İstanbul’da düzenleyeceğimiz BAK programına davet ediyor ve sizlerle buluşmayı hedefliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Yılmaz Özyazgan
TOD Uvea-Behçet Birimi Başkanı,
BYK adına


Invitation

Dear Colleagues,

Turkish Ophthalmological Association (TOA), Society of Uveitis and Behçet’s Disease Skill Transfer Course (STC) within the framework of the event in Istanbul TODEM hall will be held on March 28, 2020. The title of the meeting is determined as “Differential Diagnosis in Uveitis with Signs”.

This course will be done in 2 parts, namely theoritical part and practical part. In theoretical part, hints regarding differential diagnosis of various uveitis signs in anterior and posterior segments will be explained wıth practical examples. In practical part, ways to find diagnosis by using signs will be explained with cases interactively. Participants will be working in 5 groups with 5 participants in 5 different stations.

We limit our meeting to 30 participants since we aim to maximize the benefit from the course.

We are inviting and looking forward to meeting our colleagues who are interested in Uvea-Behcet’s disease in our Skill Transfer Course (STC) which will be held in Istanbul TODEM hall on March 28, 2020.

Respectfully yours,

Yılmaz Özyazgan, MD.