Kurullar / Comittees
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanları / TOA Honorary Presidents
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Huban Atilla Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Remzi Avcı Dr. Ziya Kapran
Dr. Banu Bozkurt Dr. Onur Konuk
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Feyza Önder
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Emrullah Taşındı
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ UVEA-BEHÇET BİRİMİ
TOA SOCIETY OF UVEITIS AND BEHCET’S DISEASE
Birim Başkanı /Chair
Dr. Yılmaz Özyazgan
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Özlem Yıldırım
Birim Eğitim Temsilcisi / TOA Secretary General
Dr. Merih Banu Soylu
Birim Yürütme Kurulu Üyesi / Executive Board
Dr. Yılmaz Özyazgan Dr. Merih Banu Soylu  
Dr. Gülten Sungur Dr. İlknur Tuğal Tutkun
Dr. Özlem Yıldırım