Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Bu kurs kapsamında olguların cerrahiye hazırlanmasından başlayarak, vitrektomi cerrahisinin tüm aşamaları gözden geçirilecek, vitrektomi cihazları, sklerotomiler, vitreoretinal cerrahinin aşamaları, endolaser, hava-sıvı değişimi ve vitreoretinal cerrrahide kullanılan tampon maddeler ile ilgili bilgiler verilecektir. Konuyla ilgili deneyimli eğitmenler tarafından olgu videolarıyla cerrahinin püf noktaları aktarılacaktır.

Katılımcılar vitreoretinal cerrahide temel teknikler konusunda tüm detayları öğreneceklerdir.

Temel vitrektomi uygulamaları konusunda eğitim almak isteyen meslektaşlarımızı 10 Nisan 2022 tarihinde İstanbul TODEM’e davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,


Prof. Dr. Melih ÜNAL
TOD VRC Birimi Başkanı
VRC BYK Adına


Invitation

Dear Colleagues,

Within the scope of this course, all the stages of vitrectomy surgery will be reviewed starting from the surgery, and information about vitrectomy devices, sclerotomies, steps of the vitrectomy surgery, endolaser, air-fluid exchange and tamponades used in vitrectomy, will be given. The tricks of the surgery will be transferred with case videos by experienced instructors on the subject.

Participants will learn all the details about basic techniques in vitreoretinal surgery.

We invite you to Istanbul TODEM on April 10, 2022.

Respectfully yours,


Prof. Dr. Melih ÜNAL
Chair Of TOA Vitreoretinal Surgery Society (TVRSS)
On Behalf of Vitreoretinal Surgery Society Executive Board