Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu kurs kapsamında olguların cerrahiye hazırlanmasından başlayarak, vitrektomi cerrahisinin tüm aşamaları gözden geçirilecek, vitrektomi cihazları, sklerotomiler, vitreoretinal cerrahinin aşamaları, endolaser, hava-sıvı değişimi ve vitreoretinal cerrrahide kullanılan tampon maddeler ile ilgili bilgiler verilecektir. Konuyla ilgili deneyimli eğitmenler tarafından olgu videolarıyla cerrahinin püf noktaları ve komplikasyonlar aktarılacaktır.

Katılımcılar vitreoretinal cerrahide temel teknikler konusunda tüm detayları öğreneceklerdir.

Temel vitrektomi uygulamaları konusunda eğitim almak isteyen meslektaşlarımızı 12 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul TODEM’e davet ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,
Prof. Dr. A. Hakan Durukan
TOD VRC Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

Within the scope of this course, all the stages of vitrectomy surgery will be reviewed starting from the preparation of the patient before surgery, and information about vitrectomy devices, sclerotomies, steps of the vitrectomy surgery, endolaser, air-fluid exchange and tamponades used in vitrectomy will be given. The tips and the complications of the surgery will be transferred with case videos by experienced instructors on the subject.

Participants will learn all the details about basic techniques in vitreoretinal surgery.

We invite all colleagues who wish to have education about the basic vitreoretinal techniques to Istanbul TODEM on May 12, 2024.

Respectfully yours,
A. Hakan Durukan, MD
Chair Of TOA Vitreoretinal Surgery Branch