Davet

Değerli Meslektaşlarım,

TOD Vitreoretinal Cerrahi Birimince 2022 yılında düzenlenecek VRC Beceri Aktarım Kursunun ikincisinde (VRC BAK-2) BYK tarafından konu olarak “Skleral Çökertme (A’dan Z’ye)” planlanmıştır. Kursumuz 20 Kasım 2022 tarihinde İstanbul TODEM’de yapılacaktır.

Retina dekolmanında skleral çökertme yaklaşımı retina cerrahının dağarcığında mutlaka bulunması ve temel vitreoretinal cerrahi eğitiminde yer alması gereken bir tekniktir. Skleral çökertmenin, vitrektomiye lensin korunması, erken görsel rehabilitasyon ve pozisyon gereksinimini azaltmak gibi avantajları vardır ancak primer retine dekolmanında skleral çökertmenin seçilmesi için en önemli unsur vitreusun durumudur.

Bu kurs kapsamında skleral çökertme için uygun hasta seçiminden başlanarak, olguların cerrahiye hazırlanmasındaki incelikler, aşama aşama dairesel ve segmenter çökertme tekniği ve skleral çökertmenin komplikasyonlarının yönetimiyle ilgili bilgiler verilecektir.

Katılımcılar skleral çökertme ve pnömatik retinopeksi ile ilgili olarak tüm detayları öğrenecekler ve soruları konu ile deneyimli eğitmenler tarafından cevaplandırılacaktır.

Skleral çökertmeyi öğrenmek isteyen meslektaşlarımızı 20 Kasım 2022 tarihinde İstanbul TODEM’e davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,
Prof. Dr. Melih ÜNAL
TOD VRC Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

In this Skill Transfer Course (VRC BAK-2), the Vitreoretinal Surgery Society executive board was planned a course titled “Scleral buckling and pneumatic retinopexy techniques” by. Our course will be held on 20th November 2022 in İstanbul TODEM.

The scleral buckle approach to retinal detachment repair is an essential tool in the retinal surgeon’s armamentarium and should remain a foundational component of vitreoretinal surgical fellowship training. Scleral buckles have advantages over vitrectomy such as crystalline lens preservation, earlier visual rehabilitation, and absence of positioning requirements; however, vitreous status is the most important consideration in choosing a scleral buckle technique for primary retinal detachment.

Within the scope of this course, all the stages of scleral buckle surgery will be reviewed starting from the choice of appropriate patient, patient preparation and circular and segmentary scleral buckle surgery technique and management of scleral buckle surgery complications will be given on a step by step approach.

Participants will learn all the details about scleral buckling surgery and pneumatic retinopexy, and their questions will be answered by experienced surgeons on that issue.

We invite our colleagues want to learn scleral buckle and pneumatic retinopxy techniques to İstanbul TODEM on 20th November, 2022.

Respectfully yours,
Melih ÜNAL, MD
Chair Of TOA Vitreoretinal Surgery Society (TVRSS)