Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

TOD Vitreoretinal Cerrahi Birimince 2023 yılında düzenlenecek VRC Beceri Aktarım Kursunun ilkinde BYK tarafından konu olarak “Makula Deliği Cerrahisi” planlanmıştır.

Kursumuz 30 Nisan 2023 tarihinde İstanbul TODEM’de yapılacaktır.

Bu kurs kapsamında olguların görüntüleme özellikleri, sınıflaması ve cerrahi zamanlamasından başlanarak öncelikle klasik İLM soyma ve kullanılabilecek tamponadlar anlatılacaktır.

İLM soymada farklı flep teknikleri, makula cerrahisinde farklı dolgu materyalleri ve kapanmayan/zor olgularda cerrahi gibi ileri seviye teknikler deneyimli eğitmenler tarafından olgu videolarıyla detaylı anlatılacaktır. Son yıllarda makula deliği cerrahisinde ortaya çıkan gelişme ve değişimlerin püf noktalarıyla sunulması amaçlanmıştır.

Katılımcılar makula deliği cerrahisi ile ilgili olarak tüm detayları öğrenecekler ve soruları konu ile deneyimli eğitmenler tarafından cevaplandırılacaktır.

Makula deliği cerrahisi konusunda eğitim almak isteyen meslektaşlarımızı 30 Nisan 2023 tarihinde İstanbul TODEM’e davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,
Prof. Dr. A. Hakan Durukan
TOD VRC Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

In the first Skill Transfer Course in 2023 by the TOA Vitreoretinal Surgery Society, "Macular Hole Surgery" was chosen as the topic by the executive board.

Our course will be held on 30 April 2023 in Istanbul TODEM.

Within the scope of this course, starting from the imaging characteristics, classification and surgical timing, classical ILM peeling and tamponades will be explained.

Different flap techniques in ILM peeling and different graft materials in macular surgery, and advanced techniques such as surgery in non-closure or difficult cases will be explained in detail by experienced trainers with case videos. It is aimed to present the developments and changes that have emerged in macular hole surgery in recent years.

Participants will learn all the details about macular hole surgery and their questions will be answered by experienced trainers.

We invite our colleagues who want to receive training on macular hole surgery to Istanbul TODEM on April 30, 2023.

Yours respectfully,
A. Hakan Durukan, MD
Chair Of TOA Vitreoretinal Surgery Branch