Davet

Değerli meslektaşlarımız,

Günümüzde glokom hastasının tanısı ve takibinde bizlerden önceki dönemlere göre daha şanslı olduğumuz bir gerçektir. Ancak mevcut yöntemlerin yine de hata payı yüksek, hekimin değerlendirmesine muhtaç teknikler olduğunu unutmamamız gerekir. Bu toplantımızda günlük pratiğimizde en sık kullandığımız yardımcı muayene yöntemleri görme alanı ve optik koherens tomografi (GA ve OCT) ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. Bu cihazlardan elde edilen sonuçların nasıl değerlendirileceği, güvenilir olup olmadıkları ve glokom dışı diğer hastalıklarla ayırıcı tanısı önce olgularla teorik, sonra cihaz üzerinden pratik olarak aktarılacaktır. Cihazlar arasında uyum beklentilerimize bazen neden ulaşamadığımız sorusuna da yanıt aranacaktır.

Toplantının ikinci bölümünde ise glokom tedavisinde bir hasta ile ilk karşılaştığımızda nasıl bir yol izlememiz gerektiği , tedaviye başlama kriterlerimiz, takipteki hastada tedavi değişikliğine ne zaman, hangi koşullarda karar vermemiz gerektiği yine olgular üzerinden aktarılacaktır.

TOD bünyesinde açılan İzmir-TODEM salonunda ilk toplantıyı yapmak bizleri onurlandırmıştır, sizleri de aramızda görmek mutlu edecektir. Güzel İzmir’imizde görüşmek üzere.

Prof.Dr.Özcan Ocakoğlu
TOD Glokom Birimi Başkanı