[F-021]

Ayçiçeği (Gündöndü)

Tongabay Cumurcu, Burak Esener
İnönü Üniversitesi, Göz Hastalıkları AD, Malatya

20 yaşında erkek hasta, doğuştan beri göz bebeğinin farklı olduğunu, gittiği birkaç doktorun doğum anomalisi dediğini söylüyor. Hastanın vizyonu tashihle tam, biyomikroskobik muayenede sağ pupil kenarında çepeçevre saran ektropion üvea ve inferiorunda iris defekti izleniyordu. Açı muayenesi normaldi. Kornea şeffaf, ön kamara derinliği normaldi. Sağ göziçi basıncı 20 mmHg (tekli ilaç kullanıyor) sol 17 (ilaçsız). Lens şeffaf, retina yatışıktı. Bilateral cup/disk simetrik, 4/10 idi. Görme alanı muayenesi normaldi.
Hasta bu bulgular ile konjenital ektropion üvea tanısı ile takibe alındı.Ayçiçeği (gündöndü)