[V-018]

"Amnioring" ile Sütürsüz Amnion Zarı Transplantasyonu

Ertuğrul Can
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

Burada kendi buluşum olan "Amnioring" ile oküler yüzeye sütürsüz amnion zarı yerleştirilmesinin videosunu sunuyorum.

Amnion membranı oküler yüzeye sütürle veya doku yapıştırcısı ile yerleştirilebilir. Sütür ile yerleştirme zaman alıcıdır ve her sütür atımında membranın tekrar hizalanması gerekir. Sütürler korneada irritasyona neden olabilir ve oküler yüzeyde inflamatuar uyarıya neden olabilir. Sütürlerin alınması da yine zaman kaybına ve sağlam oküler yüzey epitelinin hasarına yol açar.

Fibrin yapıştırıcısı ise, intakt epitel alanlarında membranı etkili bir şekilde yapıştıramaz. Ayrıca, her göz kırpılması, interpalpebral alandaki zarın kenarlarının yerinden oynamasına ve membranın kaybına yol açar.

Burada, uygulaması kolay ve çok daha az invaziv bir yöntem sunuyoruz.

Bir kornea halkası ve tabladan oluşan bir set.

Biyouyumlu malzemeden üretilen bu halka oküler yüzeye uygun yerleşebilen eğimli yapıya sahiptir. Pürtüklü özel yüzeye sahip olan bu halkaya amnion membranı sıkıca tutunur. Tablanın ortasındaki çıkıntının eğriliği yaklaşık olarak kornea ile aynıdır ve fazladan rezervuar boşluk sağlar ve bu sayede halka okuler yüzeye yerleştirilirken korneanın halka ve amnionu dışarı itmesi engellenir.

Daha konforlu ve güvenli bir yerleşim sağlanır.

Palpebral konjonktivanın ve geniş oküler yüzeyin tutulduğu şiddetli oküler inflamasyonlarda ise daha geniş çaplı ve çift yönlü halka yerleştirmek mümkündür.

Ameliyathane yok, sütür yok, sütür komplikasyonları ve tekrar sütür alınması yok.

amnioring ulusal kongre video yarışması