[V-020]

Sütürsüz Skleral Fiksasyonun En Kolay Yöntemi

Ertuğrul Can
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

Son yıllarda, afak gözlerde arka kamara göz içi lensinin (GİL) sütürsüz olarak skleraya fiksaysonu giderek popülarite kazanmaktadır. Bu amaçla birbirine benzer çok sayıda alternatif yöntemler bildirilmiştir. Bu yöntemler hem oldukça travmatik hem de tecrübeli cerrahların bile çok zorlandığı riskli yöntemlerdir. En popüler olan Yamane tekniğinde bile hapitklerin kavranması ve göz dışına çekilmesi, pratikte gerçekleştirirken, göründüğünden çok daha zor olmaktadır.

Bu yöntemi çok daha kolay hale getiren bir yöntem tanıtıyoruz. Bu sayede bu ameliyatı deneyimsiz cerrahlar bile gerçekleştirebilmektedir. Kendi buluşumuz olan "CAN" skleral fiksayon rehberi ile hem ön haptik hem de arka haptik; ilave travmatik işlemler gerektirmeden kolay ve güvenli bir şekilde skleradan dışarı çıkarılabilmektedir.

Sütürsüz Skleral Fiksasyonun En Kolay Yöntemi