Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Yürütme Kurulu olarak planladığımız Beceri Aktarım Kursları (BAK) başlığındaki eğitim toplantılarını Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Merkezi’nde (TODEM) düzenlemeye devam ediyoruz. Bu başlıkta sekizinci kurs konumuzu önceki toplantıdan gelen geri bildirimlere dayanarak “TOD Kornea ve Oküler Yüzey BAK -8: Keratitli olgularda pratik yaklaşım” şeklinde belirledik.

Kornea enfeksiyonları, günlük pratiğimizde sık karşımıza çıkan ve hızlı bir şekilde tanı koyup tedaviye başlamamız gereken hastalıklardan. Daha hastalardan şikayetini ve hikayesini dinlerken bir algoritma oluşturup, hangi hastada, nasıl klinik bulguların varlığında hangi tanıya yönelmemiz, ve ne zaman ne şekilde örnek alıp inceleme yapacağımız, virüs, bakteri, mantar ve parazitlerle olan enfeksiyonlarda nasıl yaklaşacağımıza karar verebilmemiz çok önemli. Bu sebepten eğitim programını da mümkün olduğunca pratiğe yakın olacak şekilde planladık. Konusunda son derece uzman bir eğitici kadrosunu toparladık. Kıdemli kıdemsiz her katılımcının yeni birşeyler öğreneceğini düşünüyoruz. Toplantı kontenjanımızı ikinci pratik bölümünde küçük gruplarda daha rahat tartışabilmek ve en fazla verimi almak amacıyla 40 katılımcı ile sınırladık. Toplantıdan maksimum verim alınabilmesi için katılımcıların en az 2 yıllık asistan veya uzman olması faydalı olacaktır düşüncesindeyiz.

“Keratitli olgularda pratik yaklaşım” eğimi ile ilgilenen meslektaşlarımızı, 24 Mart 2018 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi üçüncü BAK programına davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu

TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı,

BYK adına