Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Yürütme Kurulu olarak TODEM’de düzenlediğimiz Beceri Aktarım Programları kapsamında Haziran 2017’de ilkini düzenlediğimiz Temel Keratoplasti eğitimini katılımcıların olumlu geri dönüşleri ve katılamamış olanların da talebi üzerine tekrarlama kararı aldık.

Bu amaçla 25 Mart 2018 tarihinde  “TOD Kornea ve Oküler Yüzey BAL -2: Temel Keratoplasti” eğitimini vermeyi planladık. Geçen sefer olduğu gibi sabah eğitiminde 20 kişi, öğleden sonra eğitiminde 20 kişi olacak şekilde toplantıda pratik eğitim kontenjanımızı 40 katılımcı ile sınırlı tutuyoruz. Burada amacımız her eğitmene düşen katılımcı sayısını 2 ile sınırlı tutarak katılımcıların toplantıdan en fazla verimi almasını sağlamaktır. Bu pratik eğitim kısmına katılacak kişilerin kornea sütürasyonu yapmış olmaları ve genel cerrahi tecrübelerinin olması eğitimden daha fazla yarar sağlamaları yönünden faydalı olacaktır. Bu sebepten pratik eğitime başvuran kişilerin 4. yıl asistanı veya uzman olmalarını istiyoruz. Buna ek olarak Teorik kısmını en azından dinlemek isteyecek ve pratik yapılırken video görüntüsünden izleme imkanı bulabilecek daha kıdemsiz asistan grubu için de 20 kişilik kontenjan ayırdık.

Penetran keratoplasti günümüzde halen “altın standart” olarak kabul edilmektedir. Cerrahi başarıda greft saydamlığı kadar iyi bir görme keskinliği elde etmek amaçlanır. Bu nedenle fonksiyonel başarıyı artıracak cerrahi ve sütür teknikleri ve ameliyat sonrası hasta takibi oldukça önemlidir. Ülkemizde göz bankacılığı ile ilgili son yıllardaki gelişmeler hem donör doku teminini artırmayı, hem de ameliyat sonrası hastaların merkezi sistemden takibini sağlamaktadır. Bu sebepten keratoplasti daha fazla cerrahın aşina olması gereken bir cerrahi haline gelmiştir.

Bu programı planlarken özellikle asistanlık eğitimi süresince keratoplasti teknik ve inceliklerine yeterince hakim olamadığımız düşüncesi ile işin tekniği öğretmeyi, trepan, punch gibi enstrümanların tanınmasını, kullanım inceliklerini öğrenilmesini, sütürasyonda farklı teknikleri görüp, cerrahi tekniklerin ayrıntılarını ve farklı olgularda nasıl yönetilebileceğinin öğrenilmesini amaçlıyoruz. Pratik uygulama kısmında da çok tecrübeli eğitmenlerimizle bir eğitmene iki kursiyer şeklinde öğrenilenlerin uygulanma fırsatı bulunacak. Katkılarından dolayı eğitmenlerimize ve sponsorumuz Deva’ya teşekkür ederiz.

Temel keratoplasti eğimi ile ilgilenen meslektaşlarımızı, 25 Mart 2018 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi ikinci BAL programına davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Dr. Rana Altan Yaycıoğlu
TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı

BYK adına