Davet

Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birimi tarafından 21 Eylül tarihinde Ankara TODEM’de ‘Ön segmentte temel ve klinik araştırma nasıl planlarım?’ başlıklı Beceri Aktarım Kursu (BAK) gerçekleştirilecektir.

Akademik yaşamda temel ve klinik araştırmaların akılcı ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, araştırmaların bilime katkı sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Tıp hayatının her evresinde kullanılan bu becerinin oftalmoloji eğitimi sırasında edinilmesinin ve hatırlanmasının tüm meslektaşlarımızın mesleki gelişimi açısından büyük önem taşıdığına inanmaktayız.

Bu beceri aktarım kursunda, ön segment hastalıklarında planlanacak temel ve klinik araştırmaların akılcı ve verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesi becerisinin aktarılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, konuda deneyimli meslektaşlarımız tarafından araştırma etiği, temel ve klinik araştırma yöntemleri anlatılacak, hayvan deneylerinde alternatif yöntemlerden bahsedilecektir. Bilimsel araştırmalar için hipotez içeren bir fikrin oluşturulmasından, araştırmanın planlanması, gerekli kaynakların belirlenmesi ve etik konuların değerlendirilmesine kadar geniş bir kapsamda bilgiler aktarılacaktır. Bunun yanı sıra, özellikle ön segment hastalıkları ile ilgili araştırma projelerini planlamada ve yapılmış çalışmaları daha iyi anlamada dikkat edilmesi gereken noktalara da değinilecektir.

Ön segment hastalıklarında tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığına inandığımız ve gelecekte planlanacak bilimsel araştırma projelerinin verimliliğini daha da arttıracağını düşündüğümüz beceri aktarım kursumuza tüm meslektaşlarımızı davet etmekten onur duyarız.

Prof. Dr. Mehmet Orhan
Birim Başkanı