Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi adına sizleri Covid-19 pandemisi nedeniyle bu seneye ertelemek durumunda kaldığımız TOD 40. Nisan Kursu’na davet etmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Ulusal Kongremizden sonra en fazla katılımlı toplantı olan Nisan Kurslarında her sene oftalmolojinin temel konularından biri tüm detayları ile tek salonda anlatılmaktadır. Bu sene gerçekleştireceğimiz TOD 40. Nisan Kursu “Katarakt” konulu olup 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde sanal olarak, 17 Nisan 2019’da aramızdan ayrılan değerli hocamız Prof. Dr. Necile Erkam anısına yapılacaktır.

Kursumuzda, kristalin lens hakkındaki temel bilgilerden temel ve ileri ameliyat tekniklerine, özellikli olgularda cerrahi yöntemlerden komplikasyonlara, ve göz içi lenslerdeki gelişmelere uzanan yelpazede “Katarakt”, konusunda deneyimli meslektaşlarımız tarafından 10 Panel, 1 Video oturumu ve 3 Konferans ile aktarılacaktır. Programda ayrıca “Kataraktta Meslek Sorunları” konulu TOD Forumu ve Endüstri Uydu Sempozyumlarının yanı sıra her iki günün sonunda “Genel Tartışma” oturumları yer alacaktır.

Kursumuzun bilimsel programının oluşturulmasındaki emekleri için Şubemiz Yönetim Kurulu üyesi ve Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi önceki dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Mutlu’ya, TOD Ankara Şubesi Yönetim Kurulundaki değerli arkadaşlarıma, davetimizi kabul ederek bilgi ve deneyimlerini paylaşacak olan tüm bilim insanlarına, kursumuza sponsorlukları ile katkı sağlayan firmalara ve organizasyonun mükemmel şekilde gerçekleşmesi için uğraşan AS MICE firması yönetici ve çalışanlarına gönülden teşekkür ederim.

Katarakt konusundaki yeniliklerin tüm detaylarıyla aktarılacağı Nisan Kursumuzun 40. Yılını sanal da olsa sizlerle birlikte kutlamaktan mutluluk ve onur duyacağımızı bir kez daha belirtir, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Sibel Kadayıfçılar
TOD Ankara Şubesi Başkanı
TOD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Adına