Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Oküler enfeksiyonlar birimi olarak BLEFARİTLER konulu 3.BAP'ımızı 16 Eylül 2018 tarihinde, 10.00-13.30 saatleri arasında TODEM İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Blefaritler oftalmoloji pratiğinde çok sık rastladığımız ve kronik seyri ile bizleri hayli uğraştıran göz hastalıklarındandır. Oküler enfeksiyonlar birimi olarak bu BAP’ ımızda blefaritlerin etyolojisini, kliniğini, tanı ve tedavisini pratik yönleriyle ele alacağız. Bu toplantımıza misafir öğretim üyesi olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi sayın Doç. Dr. Oktay Alver'i davet ettik. yoğun programına rağmen bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi çok başarılı bir parazitologdur. Bizlere blefaritlere yol açan parazitler konusunda özet teorik bilgiler verdikten sonra, pratik olarak kirpik diplerinden nasıl örnek alınacağını, lama nasıl tespit edileceğini, ışık mikroskobu altında parazitlerin nasıl tanınacağını gösterecektir. Tedavi bölümünde ise piyasada bulunan göz şampuanları, ilaçlar ve kirpik dibi parazitleri de dahil blefarit tedavisi konularında pratik bilgiler aktarılacaktır. Çok eğitici ve ilginç olacağını düşündüğümüz bu toplantımıza hepinizi bekliyoruz. 

Prof. Dr. Gülay Güllülü
Oküler Enfeksiyonlar Birim Başkanı
OE Aktif Üyeleri adına