Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Oftalmoloji uzmanlık eğitiminin ilk ve en önemli konularının başında refraksiyon muayenesi gelmektedir. Mesleğimizin başından sonuna kadar doğru bir refraksiyon ölçümü yapıp buna göre doğru bir gözlük yazabilmek gerçekten iyi bir eğitim ve donanım gerektirmektedir. Bu amaçla ORR birimimiz bu konuda yılda iki kez yaptığı Esat Işık kurslarına ilave olarak yerel toplantılar(BAK)’da yapmaya karar vermiştir. Bu kursta amaç değerli katılımcılara refraksiyon muayenesinin ilk basmağı olan uzak ve yakın gözlük muayenesi ve bu muayenede kullanılan araç ve aletleri tanıtıp öğretmektir.

Değerli meslektaşlarımızı TOD bünyesinde İstanbul TODEM’de ORR birimimizin yapacağı bu toplantıya davet etmekten onur duyarız.

Güzel bir toplantı olması dileğiyle….

Kursun öğretim amaçları;

  • Retinoskobun çalışma prensibini, retina reflesinin hareketin, çalışma mesafesini ve nötralizasyon noktasının değerlendirilmesini öğretmek.
  • Retinoskopi değerine göre gözlük reçetesini nasıl yazılacağı ve dikkat edilecek konular öğretmek.
  • Yakın gözlük muayenesi nasıl yapılacağını öğretmek.
  • Gözlük kutusundaki cam ve aparatların tanıtımı ve işlevleri öğretmek.
  • Refraksiyon muayenesinde foropterin nasıl kullanılacağı öğretmek.

Dr. M. Kemal ARICI
ORR Birim Başkanı