Davet
Mehmet Çıtırcık

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Beceri Aktarım Kursları (BAK) çerçevesinde Bursa TODEM salonundaki etkinliğimiz 6 Ekim 2019 tarihinde yapılacaktır. Toplantının başlığı Rutinde Sık Kullanılan Sağlık Kurulu Raporları ve Açık Glob Travmalarına Yaklaşım olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere ülkemizde çok farklı alanlarda sağlık kurulları raporları düzenlenmektedir. Ayrıca uzmanlık eğitimi sırasında sağlık kurulları açısından verilen eğitim de yetersiz kalabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı özellikle genç meslektaşlarımız rapor düzenlenmelerinde zorluklarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Oküler Travma Hastasına yaklaşım, glob yaralanmalarında sütürasyon teknikleri, sütürasyonda püf noktaları oftalmoloji pratiğimiz için çok önemlidir ve bu noktaları katılımcılara ileterek arkadaşlarımızın günlük pratiklerinde karşılaştıkları durumlara çözüm bulmayı amaçlamaktayız.

İlgili meslektaşlarımızı, 6 Ekim 2019 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD OTM BAK programına davet ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Dr. Mehmet ÇITIRIK
TOD Oküler Travmatoloji Ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Başkanı, BYK adına