KRC Kayıt


TOD Üyesi Asistan 200TL
TOD Üyesi Uzman 300TL
TOD Üyesi Olmayan Asistan 800TL
TOD Üyesi Olmayan Uzman 1200TL

**Kayıt randevuları 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır**

Katarakt Cerrahi Eğitimi

Ön segment cerrahisi eğitimine imkan tanımak için, Eyesi® Surgical platformu kataraktlı göz arayüzü, katarakt aygıt seti ve ayak pedalları ile teçhizatlandırılmıştır. Eğitime katılanlar, göz içi cerrahi sahayı ameliyat mikroskobu ile görür. Görüntü stereo şekildedir ve sahanın gerçekçi derinliğini verir. Mikroskop ayak pedalı kullanılarak odak ve zoom ayarlanabilir. Handpiece (el aleti) aygıtı model gözün içerisindeki kesilerin içine sokulur. Kataraktlı hasta modelinin başına temporal ya da superior konnumdan müdahele edilebilir.

Eğitim Modülleri

The Eyesi® katarakt eğitim modülleri, kritik cerrahi adımların eğitiminde üç boyutlu simülasyon ortamı sağlar. Aletler, kesikli doku ve göz içi yapılar arasındaki karmaşık etkileşim gerçek zamanlı olarak tecrübe edilebilir. Mevcut cerrahi eğitim modülleri içerisinde kapsüloreksis, hidrodiseksiyon, fako, irrigasyon/aspirasyon ve IOL insersiyonunun yanı sıra komlikasyon yönetimi de bulunmaktadır. Soyut simülasyon görevleri; mikroskop kullanımı, kesinin ekseni etrafında doğru döndürme ve boyutsal sınırları anlamayı hedefler. Eyesi® eğitim modüllerinin sayısı sürekli artmaktadır. Yeni modüller hazır oldukça, Eyesi®Surgical birimleri geliştirilebilir.

Fako Makinası ve Aletleri

Sanal ameliyat sırasında; forsepler, visko kanül, kistotom ve fako probu gibi katarakt aletleri mevcuttur. Tıpkı gerçek ameliyatta olduğu gibi, gereksiz yara gerilimi, viskoelastik kaybı ya da kırmızı refleksin azalmasından kaçınmak için tedbirli alet hareketleri gerekir. Eyesi Surgical, bir OR makina arayüzü ile flüidikleri kontrol etmek için iki aksisli bir fako ayak pedalı sağlar. Eğitime katılanların cerrahi bir prosedürü güvenli ve etkili bir biçimde tamamlamaları için uygun fako parametreleri seçmeleri gerekir.

Kanıta Dayalı Değerlendirme

The Eyesi® Surgical simülatörü, cerrahi performansın objektif bir ölçümü ile ayrıntılı beceri değerlendirmesi sağlar. Alet ve mikroskop kullanımı, cerrahi yeterlilik ve doku tedavisi ile ilgili çeşitli parametreler sistem tarafından kaydedilir. Her görevin sonunda, eğitime katılanlara bu parametrelere dayalı bir performans özeti verilir. Veriler, ileri analiz için veritabanında depolanır. Eyesi®nin zamanla cerrahi becerileri belgelendirmesi, eğitimcilerin kişisel öğrenme eşiklerini takip etmesini sağlar.

Eğitim Yazılımı

The Eyesi®Surgical birbiri ardına yapılandırılmış eğitim tasarımıyla temel becerilerin eğitimi ile gerçek cerrahi prosedürlerin eğitimini birleştiren yapısal ve kullanıma hazır bir müfredat sunar. Eğitim yazılımı zorluk seviyeleri giderek artan derslerden oluşur ve stajyer doktorların mevcut becerilerine uygun seviyede pratik yapmalarını sağlar. Eğitime katılanların bir derste gelişme göstermeleri için her görevde gereken performans düzeyini yakalamaları gerekir.