VRC Kayıt


TOD Üyesi Asistan 200TL
TOD Üyesi Uzman 300TL
TOD Üyesi Olmayan Asistan 800TL
TOD Üyesi Olmayan Uzman 1200TL

**Kayıt randevuları 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır**

Vitreoretinal Cerrahi Eğitimi

Arka segment cerrahisi eğiti için, Eyesi® Surgical platformu bir vitreoretinal göz arayüzü ve alet setiyle donatılabilir. Gerçekçi cerrahi simülasyon ortamını daha da geliştirmek için tıpkı ameliyathanedeki gerçek bir BIOM/SDI gibi çalışan bir BIOM/SDI donanım mimiği ve mikroskop ayak pedalı ilave edilebilir. Yardımcı optiklerin karmaşık etkileşimleri tam olarak yeniden üretilir.

Arka Segment Eğitim Modülleri

Eyesi® Surgical için mevcut vitreoretinal eğitim modülleri; arka hyaloid ayrılması, periferik vitrektomiler, iç limitan membran (ILM) soyulması ya da epiretinal membranların kaldırılması ya da retinal ayrılmaların yağ ya da gaz endotamponades ile tedavisini kapsar. Gerçekçi bir arka segment cerrahi simülasyon ortamı; skleral girinti kullanımı, vitrektomi makinası, ışık borusunun çeşitli yoğunlukta aydınlanması ve bir endolazer ile elde edilir. Eyesi® eğitim modüllerinin sayısı giderek artmaktadır. Yeni modüller mevcut oldukça Eyesi®Surgical birimleri geliştirilebilir.

Vitrektomi Makina ve Aletleri

Sanal ameliyat sırasında ışık probu, kanül, endolazer ve vitrektör gibi aletler mevcuttur. Tıpkı gerçek ameliyatta olduğu gibi, gereksiz yara gerilimini ya da retinal yaralanmaları önlemek için alet hareketleri titizlikle yapılmalıdır. Eyesi Surgical, flüidiksi kontrol etmek için bir OR makina arayüzü ile iki akslı alet ayak pedalı sağlar. Cerrahi bir prosedürü güvenli ve etkili bir biçimde tamamlamayabilmek için, eğitime katılanların uygun OR makina parametrelerini seçmeleri gerekir.

Objektif Değerlendirme

Her eğitim görevinin sonunda, Eyesi Surgical eğitime katılanlara ayrıntılı bir performans özeti sunar. Alet ve mikroskop kullanımına, cerrahi yeterliğe ve doku tedavisine ilişkin çeşitli parametreler eğitim sistemi tarafından kaydedilir. Sonuçta ise eğitmen eğitime katılan her kişinin beceri gelişimini objektif olarak değerlendirebilir ve öğrenme yolunu kontrol edebilir.

Eğitim Yazılımı

The Eyesi®Surgical birbiri ardına yapılandırılmış eğitim tasarımıyla temel becerilerin eğitimi ile gerçek cerrahi prosedürlerin eğitimini birleştiren yapısal ve kullanıma hazır bir müfredat sunar. Eğitim yazılımı zorluk seviyeleri giderek artan derslerden oluşur ve stajyer doktorların mevcut becerilerine uygun seviyede pratik yapmalarını sağlar. Eğitime katılanların bir derste gelişme göstermeleri için her görevde gereken performans düzeyini yakalamaları gerekir.