Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

TOD Vitreoretinal Cerrahi Birimince 2019 yılında düzenlenecek VRC Beceri Aktarım Kursunun ilkinde (VRC BAK-1) BYK tarafından konu olarak “Skleral Çökertme (A’dan Z’ye)” planlanmıştır. Kursumuz 26 Ekim 2019 tarihinde Ankara TODEM’de yapılacaktır.

Skleral çökertme tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen yıl uygulama sıklığı azalan bir cerrahi girişimdir. Daha kısa ve uygulaması kolay olan diğer cerrahi girişimlerin tercih edilmesi, skleral çökertmenin önemini azaltmamaktadır. VRC BYK olarak skleral çökertmenin öğretilmesi ve yapılması gerektiğine inanıyoruz. Skleral çökertme eğitimine programlarımızda yer vermezsek, skleral çökertmenin tarihi bir girişim ve “unutulan bir sanat” olarak kalması kaçınılmazdır. Bu bilinçle BAK programımızda ilk defa skleral çökertmeyi A’dan Z’ye öğretmeye yer verdik.

Bu kurs kapsamında skleral çökertme için uygun hasta seçiminden başlanarak, olguların cerrahiye hazırlanmasındaki incelikler, aşama aşama dairesel ve segmenter çökertme tekniği ve skleral çökertmenin komplikasyonlarının yönetimiyle ilgili bilgiler verilecektir.

Katılımcılar skleral çökertme ile ilgili olarak tüm detayları öğrenecekler ve soruları konu ile deneyimli eğitmenler tarafından cevaplandırılacaktır.

Skleral çökertmeyi öğrenmek isteyen meslektaşlarımızı 26 Ekim 2019 tarihinde Ankara TODEM’e davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof.Dr. Gürsel YILMAZ
TOD VRC Birimi Başkanı
VRC BYK Adına